طراحی تم (قالب گرافیکی) اختصاصی

طراحی قالب گرافیکی  ظاهر و نمای یک وب سایت نقش بسزایی در گیرایی و جذب کاربر یا بازدید کننده ایفا می کند بدین صورت که هرچه فضای وب سایت زیبا تر باشد کاربر ارتباط بیشتری با آن برقرار می کند و به همان اندازه بیشتر ترقیب می شود که به آن سایت مراجعه کند. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که آرایش و ساختار سایت بهتر است متناسب با محتوا و اهداف کلی طراحی سایت باشد.
با توجه به اهمیت قالب گرافیکی وب سایت و حساسیتهایی که در مورد طراحی و کارکرد آن وجود دارد، رادکام روال ویژه ای برای رسیدن به بیشینه رضایت مشتری در این مورد در نظر گرفته است.
در روال طراحی قالب گرافیکی در ابتدا جلسات دریافت نظرات با مشتری برگزار شده و متناسب با دیدگاه ها، رنگبندی و ساختار مورد نظر مشتری، طرح گرافیکی توسط تیم گرافیک مطابق آخرین متد و متناسب با ساختار واکنشگرا (Responsive) طراحی و آماده می شود. در این زمینه خود شرکت رادکام نیز تجربیات و دانش خود را در اختیار مشتری قرار داده و در صورت نیاز نمونه سایت های متناسب با اهداف مشتری را به او معرفی می کند. قالب طراحی شده جهت بررسی اولیه به مشتری ارائه شده و در صورت نیاز به برگزاری جلسات بعدی، این جلسات با مشتری برگزار شده و نظرات اصلاحی از مشتری دریافت می شود. در نهایت پس از اعمال نظرات اصلاحی و در یک تعامل پویا، قالب گرافیکی نهایی وب سایت طراحی شده و به تایید نهایی مشتری می رسد.