پایگاه دانش - فهرست مطالب

قوانین تمدید و ثبت دامنه های بین المللی

مدت زمانیست قوانین ثبت / تمدید دامنه ها به سادگی گذشته نیست. همانطور که TLD ها بسیار متنوع شده اند قوانین ثبت / تمدید آنها نیز تنوع پیدا کرده است. در این مقاله سعی داریم شما را با این قوانین آشنا سازیم تا در تصمیم گیری ها آرامش خاطر بیشتری داشته باشید.
۲۷ دی ۱۳۹۹