پایگاه دانش - فهرست مطالب

۲۷ مهر ۱۳۹۶
۱۸ خرداد ۱۳۹۶

افزودن زیر دامنه جدید (subdomain) به سایت در مانا

مقاله پیش رو تنها برای ساخت زیر دامنه ها در نرم افزار مانا تهیه شده است و به منظور انجام تنظیمات Plesk، شما می بایست به آموزش ساخت alias در Plesk مراجعه نمایید و نیازی به ساختن subdomain در Plesk ندارید.
۲ بهمن ۱۳۹۵