پایگاه دانش - فهرست مطالب

ماژول پیام داخلی

ماژول پیام داخلی برای ارتباط کاربران با اعضای سایت می باشد و همانند ایمیل داخلی کار می کند.
۱ تیر ۱۳۹۸

ماژول اعضای سایت

عضویت در سایت، ایجاد حساب کاربری برای افراد جهت کار با نرم افزار مانا و تعیین سطوح دسترسی روی ماژول ها ، مدیریت اعضای سایت ، گروهبندی آنها، تعیین نقش برای اعضای سایت و کاربران مانا از طریق ماژول اعضای سایت امکان پذیر می‌باشد.
۲۱ آذر ۱۳۹۵

ماژول خبرنامه

در طراحی سایت از ماژول خبرنامه می‌توان جهت ارسال خبرنامه برای اعضای وب سایت و یا افرادی که درخواست خبرنامه داده اند، استفاده کرد.
۱۳ آذر ۱۳۹۵