کارکنان و چارت سازمانی

s  

ماژول کارکنان و چارت‌سازمانی

از طریق این ماژول میتوان کارکنان یک سازمان را به همراه مشخصاتشان اضافه نمود و گروه و سمت کارکنان را به آنها تخصیص داد تا در سایت بصورت یک چارت‌سازمانی قابل‌ نمایش باشد.


 

امکانات:  

  • تولید چارت‌سازمانی بصورت درختی و برداری 
  • تعریف و دسته‌بندی گروه‌ها و سمت ها 
  • اختصاص صفحه شخصی برای هر یک از کارکنان و ارائه مشخصات فردی، اطلاعات تماس، سابقه کاری و عکس پرسنلی
 

روش استفاده از ماژول کارکنان و چارت‌سازمانی:

میتوان روی شکل مربوط به ماژول کارکنان و چارت‌سازمانی در صفحه نخست مانا کلیک کرد یا اینکه از منوی سمت راست در مانا استفاده نمود.

چارت سازمانی   

 

کارمند جدید:

از طریق این گزینه میتوان کارمند جدید را به همراه مشخصاتش به سایت اضافه کرد و سمت کارمند را مشخص نمود.

3  
 

 زبان: در سایت‌های چندزبانه، از طریق این گزینه زبان سایت را برای افزودن کارمند انتخاب می‌کنیم.

 شماره کارمند: در این قسمت شماره یا کد پرسنلی کارمند را وارد می‌کنیم. 


 نام: در این قسمت نام کارمند را وارد می‌کنیم که ضروری می‌باشد.

 

 نام‌خانوادگی: در این قسمت نام‌خانوادگی کارمند را وارد می‌کنیم که ضروری می‌باشد.

 آخرین مدرک تحصیلی : در این قسمت آخرین مدرک تحصیلی کارمند را از لیست مدارک تحصیلی انتخاب می‌کنیم که ضروری می‌باشد.

 رشته تحصیلی : در این قسمت رشته تحصیلی کارمند را از لیست رشته های تحصیلی انتخاب می‌کنیم.

تخصص در این قسمت تخصص کارمند را  ذکر می‌کنیم.

 

 پست‌الکترونیکی: در این قسمت آدرس پست الکترونیکی کارمند را وارد می‌کنیم.


 آدرس صفحه: اگر کارمندی دارای یک وب‌سایت شخصی یا صفحه وبلاگ باشد و یا صفحه‌ای درهمین سایت به او اختصاص داشته باشد، در این قسمت آدرس‌الکترونیکی آن صفحه را وارد می‌کنیم.

 

 تصویر کارمند: در این قسمت میتوان تصویر کارمند را از رسانه‌های موجود در " ماژول رسانه" یا از طریق کامپیوتر خود انتخاب کرد.

 

  ذخیره: پس از افزودن کارمند جدید و مشخصاتش، از طریق این گزینه آن را ذخیره می‌کنیم.

پس از افزودن کارمند جدید و ذخیره آن، گزینه‌های دیگری در کادر فعال می‌شود :

چارت سازمانی   
 

 حذف: از طریق این گزینه میتوان کارمند و مشخصاتش را حذف نمود.

خروج از انتشار : از طریق این گزینه میتوان کارمند و مشخصاتش را غیرفعال نمود.

 

اختصاص سمت: از طریق این گزینه میتوان سمت کارمند را که از طریق گزینه " گروه‌ها و سمت‌ها " تعریف نموده‌ایم، انتخاب نماییم تا به کارمند موردنظر اختصاص یابد.

 

چارت سازمانی   

در کادر فوق، سمت موردنظر را انتخاب کرده و روی گزینه " ذخیره" کلیک می‌نماییم تا در هنگام نمایش چارت‌سازمانی در سایت با کلیک بر روی گروه یا سمت موردنظر، کارمند مربوطه را به همراه مشخصاتش مشاهده نماییم.

فهرست کارکنان:

در این قسمت میتوان فهرست تمامی کارکنان را مشاهده یا کارمندی را جستجو کرد و با کلیک بر روی هر کارمند، آن را ویرایش نمود.

6   
   کارمند جدید: از طریق این گزینه میتوان کارمند جدیدی اضافه نمود.
   شامل: در این قسمت میتوان جستجوی کارمند را بر اساس عبارتی از نام کارمند، انجام داد.
 

 زبان: در سایتهای چندزبانه، از طریق این گزینه میتوان زبان سایت را برای جستجوی کارمند انتخاب نمود.

گروه: با توجه به گروه های تعریف شده امکان انتخاب گروه مورد نظر وجود دارد.

وضعیت: در این بخش امکان انتخاب وضعیت فعال و یا غیرفعال کارکنان برای مشاهده وجود دارد. 

گروه‌ها و سمت‌ها:

در این قسمت ابتدا گروه‌های مربوط به کارکنان را تعریف می‌کنیم سپس سمت مربوط به هر گروه را مشخص می‌کنیم.

4  
   در بالای درخت گروه ها ، امکان انتخاب زبان سایت برای افزودن گروه کارکنان وجود دارد.
   درخت گروه‌ها: در این قسمت گروه‌هایی که برای کارمندان تعریف می‌کنیم، اضافه می‌شود و با کلیک بر روی هر گروه می‌توانیم زیرگروه ایجاد کنیم یا سمت مربوط به آن گروه را تعیین نماییم.
   گروه جدید: از طریق این گزینه گروه جدیدی به چارت‌سازمانی اضافه می‌کنیم که به لیست" درخت گروه‌ها " اضافه می‌شود.
   کد گروه: در این قسمت پس از افزودن گروه جدید، کد آن گروه ثبت می‌شود.
   عنوان گروه: در این قسمت عنوان گروه مربوط به چارت‌سازمانی را وارد می‌کنیم.
   اولویت در چارت: در این قسمت اولویت نمایش هر گروه را در چارت‌سازمانی بر اساس عدد وارد می‌کنیم.
   نوع گروه: در این قسمت نوع هر گروه را با توجه به اصلی یا فرعی بودن در یک شاخه مشخص می‌کنیم.
   ذخیره: از طریق این گزینه گروه جدید را ذخیره می‌کنیم.
   حذف: برای حذف یک گروه آن را انتخاب و از طریق این گزینه حذف می‌نماییم.

پس از ایجاد گروه‌های مربوط به چارت‌سازمانی، سمت‌های وابسته به هر گروه را تعریف می‌کنیم:

چارت سازمانی   
  درخت گروه‌ها: در این قسمت گروهی را که می‌خواهیم برای آن سمت تعریف نماییم، انتخاب می‌کنیم. 
   سمت جدید:  با انتخاب این گزینه می‌توانیم سمت‌ها را به یک گروه اضافه کنیم.
   عنوان سمت: در این قسمت عنوان سمت مربوط به یک گروه را در چارت‌سازمانی وارد می‌کنیم.
   اولویت: در این قسمت اولویت نمایش هر سمت را برای یک گروه در چارت‌سازمانی بر اساس عدد وارد می‌کنیم.
   ذخیره: از طریق این گزینه سمت جدید را ذخیره می‌کنیم.

 

چارت‌سازمانی:

از طریق این گزینه میتوان چارت‌سازمانی را قبل از قراردادن در سایت مشاهده کرد.

چارت سازمانی  

با انتخاب هر سمت در یک گروه میتوان کارمند مربوط به آن سمت و گروه را در کادر فوق مشاهده نمود.

 

 

فهرست گروه بندی ها:

با کلیک بر روی گزینه فهرست گروه بندی ها ، با ورود به  ماژول گروه بندی  امکان ایجاد گروه جدید در چارت سازمانی و انتخاب آن برای کاربران مهیا میگردد .

چارت سازمانی

 

چگونگی نمایش کادر چارت‌سازمانی در سایت:

برای نمایش چارت‌سازمانی، باید از کادر پویا استفاده نماییم، به همین دلیل در ماژول مدیریت محتوا (CMS)، گزینه مدیریت صفحات را باز کرده و مراحل زیر را انجام  می‌دهیم:

99  

 صفحه‌ای را که قبلا ساخته شده و می‌خواهیم کادر چارت‌سازمانی را در آن نمایش دهیم، انتخاب می‌کنیم. در تصویر صفحه نخست انتخاب گردیده است.

 در کادر پویا،انواع انتخابها برای نمایش ماژولهای مختلف وجود دارد،چون می‌خواهیم کادر مربوط به چارت‌سازمانی را در صفحه نمایش دهیم، باید از لیست نمایش آن یکی از انواع نمایش را انتخاب نماییم.

 

 نمایش چارت سازمانی با استفاده از کادر پویای نمایش درختی کارکنان :

12  
  متغیرهای عمومی: در بخش مشخصات دیتا می‌توان کد گروه چارت‌سازمانی  و لینک صفحه فهرست کارکنان و همچنین گزینه انتخابی برای نمایش جزییات اطلاعات کارمند را برای نمایش، مشخص کرد .
   ذخیره: بعد از تنظیمات کادر پویای چارت‌سازمانی، از طریق این گزینه تغییرات را ذخیره می‌کنیم.
 

  در بخش متغیرهای عمومی " کد گروه"  عددی است که در هنگام ایجاد گروه در قسمت" گروه‌ها و سمت ها" ثبت می‌شود که بصورت کلی کد شاخه اصلی را وارد می‌کنیم تا تمام چارت‌سازمانی در سایت قابل‌ نمایش باشد.

  

پس از قراردادن کادر پویا، در صفحه سایت که کادر را در آن گذاشته‌ایم Refresh می‌کنیم یا کلید F5 را فشار می‌دهیم تا تغییرات و چگونگی نمایش کادر را مشاهده نماییم.

   چارت

 

 نمایش چارت سازمانی با استفاده از کادر پویای نسخه ی برداری :

 

با استفاده از کادر پویای نمایش چارت سازمانی - نسخه ی برداری می توان اطلاعات چارت را به صورت نمودار نمایش داد.

 کادر پویا نمایش برداری _مشخصات ظاهری

تب مشخصات ظاهری

 

جهت نمایش چارت : می توانید جهت نمایش چارت را به دلخواه خود تغییر دهید. این پارامتر 4 مقدار دارد:

 

 East - 1 :  در این حالت چارت به صورت عمودی نمایش داده می شود.

 

چارت سازمانی east

 

 

West - 2 : در این حالت جهت نمایش چارت عمودی و از چپ به راست می باشد.

 

چارت سازمانی west

 

North - 3: در این حالت چارت به صورت افقی نمایش داده می شود.

 

چارت سازمانی north

 

South - 4 : در این حالت چارت به صورت افقی و سلسله مراتب از بالا به پایین می باشد.

 

نمایش تصویر : در صورت علامت دار بودن این پارامتر، تصویر کارکنان در چارت نمایش داده می شود.

 

گروه قابل باز و بسته شدن باشد : چنانچه این پارامتر فعال باشد، مانند تصویر زیر امکان باز و بسته شدن گروه ها در چارت میسر می شود.

چارت سازمانی _ باز و بسته شدن گروه

 

تب مشخصات تصویر

 

در این بخش می توان ابعاد تصویر کارمندان در چارت سازمانی را بر حسب پیکسل تعیین نمود.

 

چارت سازمانی نسخه برداری مشخصات تصویر

 

ارتفاع تصویر : در این قسمت ارتفاع تصویر کارمند بر حسب پیکسل وارد می شود.

عرض تصویر :  در این قسمت عرض تصویر کارمند بر حسب پیکسل وارد می شود.

 

نمایش چارت سازمانی با استفاده از کادر فهرست چرخشی کارکنان

 

اگر می خواهید در سایت فقط اطلاعات کارکنان را نمایش دهید، کادر پویای فهرست چرخشی کارکنان انتخاب مناسبی می باشد.

 

چارت سازمانی فهرست چرخشی کارکنان

 

 


آخرین بروزرسانی
۶ اَمرداد ۱۳۹۹ 
تعداد کلیک
۲,۸۵۸

فهرست نظرها و ارسال نظر جدید

نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید