بدست آوردن حجم جداول دیتابیس (MYSQL/MSSQL)

MSSQL

جهت مشاهده جداول (table) در دیتابیس mssql و سایز آن می توانید از کد زیر استفاده نمایید. خروجی برحسب KB (کیلوبایت) می باشد.

 

SELECT
t.NAME AS TableName,
p.rows AS RowCounts,
SUM(a.total_pages) * 8 AS TotalSpaceKB,
SUM(a.used_pages) * 8 AS UsedSpaceKB,
(SUM(a.total_pages) - SUM(a.used_pages)) * 8 AS UnusedSpaceKB
FROM sys.tables t
INNER JOIN sys.indexes i ON t.OBJECT_ID = i.object_id
INNER JOIN sys.partitions p ON i.object_id = p.OBJECT_ID AND i.index_id = p.index_id
INNER JOIN sys.allocation_units a ON p.partition_id = a.container_id
WHERE t.NAME NOT LIKE 'dt%' AND t.is_ms_shipped = 0 AND i.OBJECT_ID > 255
GROUP BY t.Name, p.Rows
ORDER BY t.Name

MYSQL

جهت بدست آوردن حجم جداول دیتابیس در دیتابیس MYSQL می توان از طریق کنترل پنل هاست به منوی website & domains > databases > webadmin > SQL رفته و دستور زیر را اجرا نمود:

 

SELECT table_name AS "Tables",
round (((data_length + index_length) / 1024 / 1024), 2) "Size in MB"
FROM information_schema.TABLES
WHERE table_schema = "DATABASENAME"
ORDER BY (data_length + index_length) DESC;

Tip جهت تغییر یا حذف هر table می بایست با طراح وب سایت خود مورد را پیگیری نمایید.

تاریخ ایجاد
۲۶ خرداد ۱۳۹۵  فاطمه شاهینی
آخرین بروزرسانی
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 
تعداد کلیک
۳,۶۸۱

فهرست نظرها و ارسال نظر جدید


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.