بدست آوردن حجم جداول دیتابیس (MYSQL/MSSQL)

MSSQL

جهت مشاهده جداول (table) در دیتابیس mssql و سایز آن می توانید از کد زیر استفاده نمایید. خروجی برحسب KB (کیلوبایت) می باشد.

 

SELECT
t.NAME AS TableName,
p.rows AS RowCounts,
SUM(a.total_pages) * 8 AS TotalSpaceKB,
SUM(a.used_pages) * 8 AS UsedSpaceKB,
(SUM(a.total_pages) - SUM(a.used_pages)) * 8 AS UnusedSpaceKB
FROM sys.tables t
INNER JOIN sys.indexes i ON t.OBJECT_ID = i.object_id
INNER JOIN sys.partitions p ON i.object_id = p.OBJECT_ID AND i.index_id = p.index_id
INNER JOIN sys.allocation_units a ON p.partition_id = a.container_id
WHERE t.NAME NOT LIKE 'dt%' AND t.is_ms_shipped = 0 AND i.OBJECT_ID > 255
GROUP BY t.Name, p.Rows
ORDER BY t.Name

MYSQL

جهت بدست آوردن حجم جداول دیتابیس در دیتابیس MYSQL می توان از طریق کنترل پنل هاست به منوی website & domains > databases > webadmin > SQL رفته و دستور زیر را اجرا نمود:

 

SELECT table_name AS "Tables",
round (((data_length + index_length) / 1024 / 1024), 2) "Size in MB"
FROM information_schema.TABLES
WHERE table_schema = "DATABASENAME"
ORDER BY (data_length + index_length) DESC;

Tip جهت تغییر یا حذف هر table می بایست با طراح وب سایت خود مورد را پیگیری نمایید.

آخرین بروزرسانی
۱۶ بهمن ۱۴۰۲ 
تعداد کلیک
۹,۲۹۷

فهرست نظرها و ارسال نظر جدید

نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید