راهنمای تصویری افزودن URL rewrite در web.config

جهت استفاده از url rewrite در IIS می توانید موارد زیر را درفایل web.config اضافه نمایید ، همچنین روند افزودن آن نیز در IIS بصورت زیر خواهد بود:

 • در IIS روی سایت مورد نظر کلیک نمایید و سپس در سمت راست صفحه ، گزینه URL rewrite را انتخاب نمایید:

 

url11   

 

 • در این صفحه گزینه Add Rules را انتخاب نمایید:

 

 url2  

 

 • سپس گزینه Blank Rule را کلیک نمایید:

  

 url3

 

 • در صفحه تنظیمات Inbound Rule یک نام برای Rule خود انتخاب نموده و در قسمت Name وارد نمایید.
 • اطمینان حاصل فرمایید گزینه‌های Matches the pattern و Regular Expressions انتخاب شده باشند.
 • در قسمت Pattern نیز از مقدار .* استفاده نمایید:

 

url4  

 

 • در قسمت Conditions گزینه Add را کلیک نمایید:

 

url5   

 

 • در این صفحه، مقدار Condition input را {HTTP_HOST} قرار داده و برای قسمت check if input string نیز Matches the pattern را انتخاب نمایید. سپس در قسمت Pattern آدرس دوم مورد نظر خود را وارد نمایید:

 

 url6

 

 • سپس به قسمت Action بروید و نوع Action را Rewrite انتخاب نموده و آدرسی که میخواهید به آن اشاره شود را بصورت subfolder وارد نمایید: به عنوان مثال در صورتی که بخواهید به آدرس C:\inetpub\vhosts\radcomhost.test\httpdocs\support اشاره نماید ، فقط آدرس /support/{R:0} را وارد نموده ، سپس گزینه های append query string , stop processing را فعال نمایید :

 

url7   

 

 • گزینه Apply را در قسمت سمت راست Action pane کلیک نموده و Rule مورد نظر در فایل web.config اضافه خواهد شد:

 <rewrite>
<rules>
<rule name="URL Alias" stopProcessing="true">
<match url=".*" />
<conditions>
<add input="{HTTP_HOST}" pattern="shorturl.com" />
</conditions>
<action type="Rewrite" url="/support/{R:0}" />
</rule>
</rewrite>

 • در صورت عدم دسترسی به IIS از طریق افزودن Rule نمونه بالا در فایل web.config میتوانید از Url rewrite استفاده نمایید. کدهای مورد نظر می بایست بین <system.webServer> و </system.webServer> اضافه شود. نمونه کد اضافه شده بصورت زیر می باشد:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
Please refer to machine.config.comments for a description and
the default values of each configuration section.

For a full documentation of the schema please refer to
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=42127

To improve performance, machine.config should contain only those
settings that differ from their defaults.
-->
<configuration>
<system.webServer>
<defaultDocument>
<files>
<clear />
<add value="index.html" />
<add value="index.php" />
<add value="default.php" />
<add value="Default.htm" />
<add value="Default.asp" />
<add value="index.htm" />
<add value="iisstart.htm" />
<add value="default.aspx" />
</files>
</defaultDocument>
<httpErrors errorMode="Detailed" />
<rewrite>
<rules>
<rule name="URL Alias" stopProcessing="true">
<match url=".*" />
<conditions>
<add input="{HTTP_HOST}" pattern="shorturl.com" />
</conditions>
<action type="Rewrite" url="/support/{R:0}" />
</rule>
</rewrite>

<modules runAllManagedModulesForAllRequests="true" />
</system.webServer>
<location path="tester">
</location>
</configuration>


آخرین بروزرسانی
۱۴ بهمن ۱۴۰۲ 
تعداد کلیک
۱۰,۲۸۲

فهرست نظرها و ارسال نظر جدید

نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید