آشنایی با خطای 'Login failed for user 'SERVERNAME\IWPD

در صورتی که هنگام ورود به مدیریت‌ سایت یا لود سایت با خطای ذیل مواجه‌ شدید. نسبت به بررسی Connection String و فرمت آن اقدام‌ نمایید.

 er

  

این خطا بدان معنا می‌ باشد که اتصال به دیتابیس‌ سرور در‌حالت Windows Authentication در‌حال انجام‌ بوده و کاربر IWPD مور دنظر اجازه ورود را ندارد. از آنجای که در سرورها اکثرا از‌حالت Mixed Mode برای ورود به دیتابیس استفاده‌ می گردد، لذا در Connection String می‌ بایست تغییرات ذیل ایجاد‌ گردد تا جهت ورود به دیتابیس از کاربر‌ دیتابیس استفاده‌ گردد:

در connection string گزینه integrated security فعال می‌باشد، می‌ بایست آنرا غیر فعال نمایید:

 

<add name="DBContext" connectionString="Data Source=localhost;Initial Catalog=DBname;Integrated Security=True;User ID=DBuser;Password=P@s5vv0rD;MultipleActiveResultSets=True" providerName="System.Data.SqlClient" />


<add name="DBContext" connectionString="Data Source=localhost;Initial Catalog=DBname;Integrated Security=False;User ID=DBuser;Password=P@s5vv0rD;MultipleActiveResultSets=True" providerName="System.Data.SqlClient" />


تاریخ ایجاد
۱۰ تیر ۱۳۹۳  سعید اقبالی
آخرین بروزرسانی
۱۷ مهر ۱۳۹۶ 
تعداد کلیک
۵,۶۷۷

فهرست نظرها و ارسال نظر جدید


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.