ماژول کارکنان و چارت سازمانی

فایلهای مرتبط

چارت سازمانی 13 

ماژول کارکنان و چارت‌سازمانی

 

کاربرد: از طریق این ماژول میتوان کارکنان یک سازمان را به همراه مشخصاتشان اضافه نمود و گروه و سمت کارکنان را به آنها تخصیص داد تا در سایت بصورت یک چارت‌سازمانی قابل‌نمایش باشد.

 

امکانات:  

  • تولید چارت‌سازمانی بصورت درختی 
  • تعریف و دسته‌بندی گروه‌ها و سمت ها 
  • اختصاص صفحه شخصی برای هر یک از کارکنان و ارائه مشخصات فردی، اطلاعات تماس، سابقه کاری و عکس پرسنلی
 

 

روش استفاده از ماژول کارکنان و چارت‌سازمانی:

 

میتوان روی شکل مربوط به ماژول کارکنان و چارت‌سازمانی در صفحه نخست مانا کلیک کرد یا اینکه از منوی سمت راست در مانا استفاده نمود.

 

چارت سازمانی 1

 

کارمند جدید:

 

از طریق این گزینه میتوان کارمند جدید را به همراه مشخصاتش به سایت اضافه کرد و سمت کارمند را مشخص نمود.

 

چارت سازمانی 5

bullet A  زبان: در سایت‌های چندزبانه، از طریق این گزینه زبان سایت را برای افزودن کارمند انتخاب می‌کنیم.
bullet B  تحصیلات: در این قسمت تحصیلات کارمند را از لیست تحصیلات انتخاب می‌کنیم که ضروری می‌باشد.
bullet C  شماره کارمند: در این قسمت شماره یا کد پرسنلی کارمند را وارد می‌کنیم که ضروری می‌باشد.
bullet D  نام: در این قسمت نام کارمند را وارد می‌کنیم که ضروری می‌باشد.
bullet E  نام‌خانوادگی: در این قسمت نام‌خانوادگی کارمند را وارد می‌کنیم که ضروری می‌باشد.
bullet F  پست‌الکترونیکی: در این قسمت آدرس پست الکترونیکی کارمند را وارد می‌کنیم.
bullet G  تلفن: در این قسمت میتوان یک یا چند شماره تلفن برای کارمند وارد کرد و آنها را  با "خط فاصله" یا "کاما" از هم جدا نمود.
bullet H  دورنگار: در این قسمت شماره دورنگار یا فکس کارمند را وارد می‌کنیم.
bullet I  آدرس: در این قسمت آدرس محل کار یا محل سکونت کارمند را وارد می‌کنیم.
bullet J  آدرس صفحه: اگر کارمندی دارای یک وب‌سایت شخصی یا صفحه وبلاگ باشد و یا صفحه‌ای درهمین سایت به او اختصاص داشته باشد، در این قسمت آدرس‌الکترونیکی آن صفحه را وارد می‌کنیم.
bullet K
 پیشینه‌کاری: در این قسمت میتوان سایر مشخصات یک کارمند را مانند سوابق تحصیلی، سوابق‌کاری، آموزشی، فعالیتها و ... را وارد کرد.
bullet L  تصویر کارمند: در این قسمت میتوان تصویر کارمند را از رسانه‌های موجود در " ماژول رسانه" یا از طریق کامپیوتر خود انتخاب کرد.
bullet M  ذخیره: پس از افزودن کارمند جدید و مشخصاتش، از طریق این گزینه آن را ذخیره می‌کنیم.

 

پس از افزودن کارمند جدید و ذخیره آن، گزینه‌های دیگری در کادر فعال می‌شود :

 

چارت سازمانی 6

bullet A  حذف: از طریق این گزینه میتوان کارمند و مشخصاتش را حذف نمود.
bullet B  اختصاص سمت: از طریق این گزینه میتوان سمت کارمند را که از طریق گزینه " گروه‌ها و سمت‌ها " تعریف نموده‌ایم، انتخاب نماییم تا به کارمند موردنظر اختصاص یابد.

 

چارت سازمانی 7

 

در کادر فوق، سمت موردنظر را انتخاب کرده و روی گزینه " ذخیره" کلیک می‌نماییم تا در هنگام نمایش چارت‌سازمانی در سایت با کلیک بر روی گروه یا سمت موردنظر، کارمند مربوطه را به همراه مشخصاتش مشاهده نماییم.

 

فهرست کارکنان:

 

در این قسمت میتوان فهرست تمامی کارکنان را مشاهده یا کارمندی را جستجو کرد و با کلیک بر روی هر کارمند، آن را ویرایش نمود.

 

چارت سازمانی 8

bullet A  کارمند جدید: از طریق این گزینه میتوان کارمند جدیدی اضافه نمود.
bullet B  شامل: در این قسمت میتوان جستجوی کارمند را بر اساس عبارتی از نام کارمند، انجام داد.
bullet C  زبان: در سایتهای چندزبانه، از طریق این گزینه میتوان زبان سایت را برای جستجوی کارمند انتخاب نمود.

 

گروه‌ها و سمت‌ها:

 

در این قسمت ابتدا گروه‌های مربوط به کارکنان را تعریف می‌کنیم سپس سمت مربوط به هر گروه را مشخص می‌کنیم.

 

چارت سازمانی 9

bullet A  زبان: در سایت‌های چندزبانه، از طریق این گزینه زبان سایت را برای افزودن گروه کارکنان انتخاب می‌کنیم.
bullet B  درخت گروه‌ها: در این قسمت گروه‌هایی که برای کارمندان تعریف می‌کنیم، اضافه می‌شود و با کلیک بر روی هر گروه می‌توانیم زیرگروه ایجاد کنیم یا سمت مربوط به آن گروه را تعیین نماییم.
bullet C  گروه جدید: از طریق این گزینه گروه جدیدی به چارت‌سازمانی اضافه می‌کنیم که به لیست" درخت گروه‌ها " اضافه می‌شود.
bullet D  کد گروه: در این قسمت پس از افزودن گروه جدید، کد آن گروه ثبت می‌شود.
bullet E  عنوان گروه: در این قسمت عنوان گروه مربوط به چارت‌سازمانی را وارد می‌کنیم.
bullet F  اولویت در چارت: در این قسمت اولویت نمایش هر گروه را در چارت‌سازمانی بر اساس عدد وارد می‌کنیم.
bullet G  نوع گروه: در این قسمت نوع هر گروه را با توجه به اصلی یا فرعی بودن در یک شاخه مشخص می‌کنیم.
bullet H  ذخیره: از طریق این گزینه گروه جدید را ذخیره می‌کنیم.
bullet I  حذف: برای حذف یک گروه آن را انتخاب و از طریق این گزینه حذف می‌نماییم.

 

پس از ایجاد گروه‌های مربوط به چارت‌سازمانی، سمت‌های وابسته به هر گروه را تعریف می‌کنیم:

 

چارت سازمانی 10

bullet A درخت گروه‌ها: در این قسمت گروهی را که می‌خواهیم برای آن سمت تعریف نماییم، انتخاب می‌کنیم. 
bullet B  سمت جدید:  با انتخاب این گزینه می‌توانیم سمت‌ها را به یک گروه اضافه کنیم.
bullet C  عنوان سمت: در این قسمت عنوان سمت مربوط به یک گروه را در چارت‌سازمانی وارد می‌کنیم.
bullet D  اولویت: در این قسمت اولویت نمایش هر سمت را برای یک گروه در چارت‌سازمانی بر اساس عدد وارد می‌کنیم.
bullet E  ذخیره: از طریق این گزینه سمت جدید را ذخیره می‌کنیم.

 

چارت‌سازمانی:

 

از طریق این گزینه میتوان چارت‌سازمانی را قبل از قراردادن در سایت مشاهده کرد.

 

چارت سازمانی 11با انتخاب هر سمت در یک گروه میتوان کارمند مربوط به آن سمت و گروه را در کادر فوق مشاهده نمود.

 

چگونگی نمایش کادر چارت‌سازمانی در سایت:

 

برای نمایش چارت‌سازمانی، باید از کادر پویا استفاده نماییم، به همین دلیل در ماژول مدیریت محتوا (CMS)، گزینه مدیریت صفحات را باز کرده و مراحل زیر را انجام  می‌دهیم:

 

چارت سازمانی 12
bullet A  صفحه‌ای را که قبلا ساخته شده و می‌خواهیم کادر چارت‌سازمانی را در آن نمایش دهیم، انتخاب می‌کنیم.
bullet B  در بخش مدیریت کادرهای صفحه از طریق آیکن  مدیریت محتوا 21،کادر پویا اضافه می‌کنیم.
bullet C  در کادر پویا،انواع انتخابها برای نمایش ماژولهای مختلف وجود دارد،چون می‌خواهیم کادر مربوط به چارت‌سازمانی را در صفحه نمایش دهیم، باید از لیست نمایش آن یکی از انواع نمایش را انتخاب نماییم.

 

از فهرست کادرها، نوع " نمایش درختی کارکنان "را انتخاب می‌کنیم:

 

چارت
bullet A  انتخاب کادر پویا: عنوان کادر پویایی که برای نمایش چارت‌سازمانی انتخاب کردیم را نشان می‌دهد.
bullet B  محل نمایش: محل قرارگیری هر کادر را در یک صفحه مشخص می‌کند. کادرها می‌توانند در هر قسمتی از سایت قرار بگیرند که با توجه به مسترپیج تعیین شده برای صفحه، میتوان محل نمایش کادر را مشخص کرد. بعنوان مثال کادری را میتوان در وسط صفحه،سمت راست یا سمت چپ صفحه قرار داد.
bullet C  عنوان: عنوانی را برای کادر وارد می‌کنیم که در بالای کادر قابل نمایش باشد.
bullet D  اولویت: در هر صفحه کادرهای زیادی ممکن است قرار داده شود.با توجه به محل نمایش کادرها باید اولویتشان را نیز مشخص کرد تا هر کادری در محل خاص خودش قرار گیرد.اگر اولویت را مشخص نکنیم کادرهایی که محل نمایش یکسان با اولویت یکسان داشته باشند،در یک سطر قرار می‌گیرند و باعث برهم‌ریختن صفحه می‌شوند.
bullet E  عرض کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم،مقدار دلخواهی را برای عرض هر کادر درنظر می‌گیریم.
bullet F  ارتفاع کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنارهم قرار دهیم،مقدار یکسانی را برای ارتفاع هر کادر درنظر می‌گیریم که دو کادر هم‌اندازه باشند.
bullet G  نمایش عنوان در کادر: اگر بخواهیم عنوانی را که برای کادر وارد کردیم در سایت قابل نمایش باشد،این گزینه را تیک می‌زنیم.
bullet H  استفاده از قالب: برای هر سایتی با توجه به طراحی گرافیک آن سایت، قالبهای آماده‌ای وجود دارد که میتوان از آن برای تغییر قالب کادرها استفاده کرد.
bullet I  پارامترها- متغیرهای عمومی: در این قسمت می‌توان کد گروه چارت‌سازمانی را برای نمایش، مشخص کرد و تنظیماتی را برای نحوه نمایش آن انجام داد.
bullet J  ذخیره: بعد از تنظیمات کادر پویای چارت‌سازمانی، از طریق این گزینه تغییرات را ذخیره می‌کنیم.
 

  در بخش متغیرهای عمومی " کد گروه"  عددی است که در هنگام ایجاد گروه در قسمت" گروه‌ها و سمت ها" ثبت می‌شود که بصورت کلی کد شاخه اصلی را وارد می‌کنیم تا تمام چارت‌سازمانی در سایت قابل‌نمایش باشد.

 

نمایش کادر در سایت:

 

پس از قراردادن کادر پویا، در صفحه سایت که کادر را در آن گذاشته‌ایم Refresh می‌کنیم یا کلید F5 را فشار می‌دهیم تا تغییرات و چگونگی نمایش کادر را مشاهده نماییم.

 

 چارت سازمانی 3

 

 نمایش برخی دیگر از کادرها در سایت:

 

نمایش کارکنان- فهرست : در این نوع نمایش، میتوان فهرست کارکنان یک سازمان را نمایش داد و با کلیک بر روی هر کارمند مشخصاتش را مشاهده نمود.

 

چارت سازمانی 4

تاریخ ایجاد
۲۱ مرداد ۱۳۹۲  معصومه آقایی نژاد
آخرین بروزرسانی
۱۷ مهر ۱۳۹۶ 
تعداد کلیک
۷,۸۲۹

فهرست نظرها و ارسال نظر جدید


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.