بررسی ثبت دامنه

می دانید چه می خواهید؟ دامنه ی جدیدتان را ثبت کنید.
ایده ای ندارید؟ نگاهی به پسوندهای جدید بیاندازید!
 • جستجوی پسوندها
.abogado
SALE
۱,۰۵۴,۰۰۰ تومان
.ac
SALE
۲,۷۲۸,۰۰۰ تومان
.ac.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.academy
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.accountant
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.accountants
SALE
۲,۶۰۴,۰۰۰ تومان
.actor
SALE
۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان
.adult
SALE
۲,۶۰۴,۰۰۰ تومان
.aero
SALE
۱,۳۳۳,۰۰۰ تومان
.af
SALE
۲,۳۵۶,۰۰۰ تومان
.agency
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.airforce
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.alsace
SALE
۱,۹۸۴,۰۰۰ تومان
.amsterdam
SALE
۱,۶۷۴,۰۰۰ تومان
.apartments
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.app
SALE
۴۹۶,۰۰۰ تومان
.archi
SALE
۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
.army
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.art
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.asia
SALE
۵۵۸,۰۰۰ تومان
.associates
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.attorney
SALE
۱,۰۵۴,۰۰۰ تومان
.auction
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.audio
SALE
۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان
.auto
SALE
۷۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
.baby
SALE
۲,۰۱۵,۰۰۰ تومان
.band
SALE
۶۵۱,۰۰۰ تومان
.bar
SALE
۲,۰۷۷,۰۰۰ تومان
.barcelona
SALE
۲,۶۹۷,۰۰۰ تومان
.bargains
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.bayern
SALE
۱,۴۵۷,۰۰۰ تومان
.beer
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.berlin
SALE
۲,۰۴۶,۰۰۰ تومان
.best
SALE
۵۸۹,۰۰۰ تومان
.bet
SALE
۴۹۶,۰۰۰ تومان
.bid
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.bike
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.bingo
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.bio
SALE
۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
.biz
SALE
۴۶۵,۰۰۰ تومان
.black
SALE
۱,۴۵۷,۰۰۰ تومان
.blog
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.blue
SALE
۴۹۶,۰۰۰ تومان
.bond
SALE
۲۶,۵۰۵,۰۰۰ تومان
.boutique
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.brussels
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.build
SALE
۲,۱۰۸,۰۰۰ تومان
.builders
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.business
SALE
۴۹۶,۰۰۰ تومان
.buzz
SALE
۱,۰۵۴,۰۰۰ تومان
.bzh
SALE
۲,۲۳۲,۰۰۰ تومان
.ca
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.cab
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.cafe
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.camera
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.camp
SALE
۱,۳۶۴,۰۰۰ تومان
.capetown
SALE
۵۵۸,۰۰۰ تومان
.capital
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.car
SALE
۷۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
.cards
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.care
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.careers
SALE
۱,۳۶۴,۰۰۰ تومان
.cars
SALE
۷۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
.casa
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.cash
SALE
۹۹۲,۰۰۰ تومان
.catering
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.cc
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.center
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.ceo
SALE
۲,۷۲۸,۰۰۰ تومان
.chat
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.cheap
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.christmas
SALE
۱,۳۳۳,۰۰۰ تومان
.church
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.city
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.claims
SALE
۱,۵۸۱,۰۰۰ تومان
.cleaning
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.click
SALE
۳۱۰,۰۰۰ تومان
.clinic
SALE
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
.clothing
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.cloud
SALE
۲۷۹,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ تومان
.club
SALE
۳۷۲,۰۰۰ تومان
.co
SALE
۴۶۵,۰۰۰ ۸۰۶,۰۰۰ تومان
.co.com
SALE
۰ تومان
.co.in
SALE
۲۴۸,۰۰۰ تومان
.co.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.co.uk
SALE
۳۱۰,۰۰۰ تومان
.co.ve
SALE
۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
.coach
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.codes
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.coffee
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.college
SALE
۱,۹۵۳,۰۰۰ تومان
.cologne
SALE
۸۳۷,۰۰۰ تومان
.com
SALE
۳۴۱,۰۰۰ تومان
.com.ai
SALE
۶,۱۶۹,۰۰۰ تومان
.com.ve
SALE
۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
.community
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.company
SALE
۴۹۶,۰۰۰ تومان
.computer
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.condos
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.construction
SALE
۸۳۷,۰۰۰ تومان
.consulting
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.contractors
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.cooking
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.cool
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.corsica
SALE
۱,۷۳۶,۰۰۰ تومان
.country
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.coupons
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.courses
SALE
۱,۰۵۴,۰۰۰ تومان
.credit
SALE
۲,۹۱۴,۰۰۰ تومان
.creditcard
SALE
۳,۹۶۸,۰۰۰ تومان
.cricket
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.cruises
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.cymru
SALE
۶۸۲,۰۰۰ تومان
.dance
SALE
۶۵۱,۰۰۰ تومان
.date
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.dating
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.deals
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.degree
SALE
۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
.delivery
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.democrat
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.dental
SALE
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
.dentist
SALE
۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان
.desi
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.design
SALE
۱,۳۳۳,۰۰۰ تومان
.dev
SALE
۴۹۶,۰۰۰ تومان
.diamonds
SALE
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
.digital
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.direct
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.directory
SALE
۵۸۹,۰۰۰ تومان
.discount
SALE
۹۹۲,۰۰۰ تومان
.doctor
SALE
۲,۶۳۵,۰۰۰ تومان
.dog
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.domains
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.download
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.durban
SALE
۵۵۸,۰۰۰ تومان
.earth
SALE
۶۸۲,۰۰۰ تومان
.education
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.email
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.energy
SALE
۲,۶۰۴,۰۰۰ تومان
.engineer
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.engineering
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.enterprises
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.equipment
SALE
۵۸۹,۰۰۰ تومان
.es
SALE
۶۸۲,۰۰۰ تومان
.estate
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.events
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.exchange
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.expert
SALE
۱,۳۶۴,۰۰۰ تومان
.exposed
SALE
۵۸۹,۰۰۰ تومان
.express
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.fail
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.faith
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.family
SALE
۶۵۱,۰۰۰ تومان
.fan
SALE
۱,۰۲۳,۰۰۰ تومان
.fans
SALE
۳۴۱,۰۰۰ تومان
.farm
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.fashion
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.film
SALE
۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
.finance
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.financial
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.firm.in
SALE
۲۴۸,۰۰۰ تومان
.fish
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.fishing
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.fit
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.fitness
SALE
۹۹۲,۰۰۰ تومان
.flights
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.florist
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.flowers
SALE
۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
.football
SALE
۵۸۹,۰۰۰ تومان
.forsale
SALE
۹۶۱,۰۰۰ تومان
.foundation
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.frl
SALE
۱,۶۷۴,۰۰۰ تومان
.fun
SALE
۳۷۲,۰۰۰ ۶۵۱,۰۰۰ تومان
.fund
SALE
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
.furniture
SALE
۱,۵۸۱,۰۰۰ تومان
.futbol
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.fyi
SALE
۵۸۹,۰۰۰ تومان
.gallery
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.game
SALE
۱۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
.games
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.garden
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.gen.in
SALE
۲۴۸,۰۰۰ تومان
.gift
SALE
۵۸۹,۰۰۰ تومان
.gifts
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.gives
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.glass
SALE
۱,۳۶۴,۰۰۰ تومان
.global
SALE
۱,۹۵۳,۰۰۰ تومان
.gmbh
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.gold
SALE
۲,۶۰۴,۰۰۰ تومان
.golf
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.gov.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.graphics
SALE
۵۸۹,۰۰۰ تومان
.gratis
SALE
۵۸۹,۰۰۰ تومان
.green
SALE
۲,۰۴۶,۰۰۰ تومان
.gripe
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.group
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.guide
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.guru
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.hamburg
SALE
۲,۰۴۶,۰۰۰ تومان
.haus
SALE
۹۹۲,۰۰۰ تومان
.health
SALE
۱,۹۲۲,۰۰۰ تومان
.healthcare
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.help
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.hiv
SALE
۷,۵۳۳,۰۰۰ تومان
.hockey
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.holdings
SALE
۱,۳۶۴,۰۰۰ تومان
.holiday
SALE
۱,۳۶۴,۰۰۰ تومان
.homes
SALE
۱,۰۲۳,۰۰۰ تومان
.horse
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.hospital
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.host
SALE
۲,۶۰۴,۰۰۰ تومان
.house
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.how
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.id.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.immo
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.immobilien
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.inc
SALE
۶۷,۲۷۰,۰۰۰ تومان
.ind.in
SALE
۲۴۸,۰۰۰ تومان
.industries
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.info
SALE
۴۹۶,۰۰۰ تومان
.ink
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.institute
SALE
۵۸۹,۰۰۰ تومان
.insure
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.international
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.investments
SALE
۲,۹۴۵,۰۰۰ تومان
.io
SALE
۱,۳۶۴,۰۰۰ ۱,۹۲۲,۰۰۰ تومان
.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.irish
SALE
۶۲۰,۰۰۰ تومان
.ist
SALE
۶۸۲,۰۰۰ تومان
.istanbul
SALE
۸۹۹,۰۰۰ تومان
.jetzt
SALE
۵۸۹,۰۰۰ تومان
.jewelry
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.joburg
SALE
۵۵۸,۰۰۰ تومان
.kaufen
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.kim
SALE
۴۶۵,۰۰۰ تومان
.kitchen
SALE
۱,۳۶۴,۰۰۰ تومان
.kiwi
SALE
۱,۰۵۴,۰۰۰ تومان
.koeln
SALE
۸۳۷,۰۰۰ تومان
.land
SALE
۸۳۷,۰۰۰ تومان
.law
SALE
۲,۸۸۳,۰۰۰ تومان
.lawyer
SALE
۱,۰۵۴,۰۰۰ تومان
.lease
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.legal
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.lgbt
SALE
۱,۲۷۱,۰۰۰ تومان
.li
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.life
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.lighting
SALE
۵۸۹,۰۰۰ تومان
.limited
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.limo
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.link
SALE
۳۱۰,۰۰۰ تومان
.live
SALE
۶۵۱,۰۰۰ تومان
.llc
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.loan
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.loans
SALE
۲,۵۷۳,۰۰۰ تومان
.lol
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.london
SALE
۱,۵۱۹,۰۰۰ تومان
.love
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.ltd
SALE
۵۸۹,۰۰۰ تومان
.ltda
SALE
۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
.luxury
SALE
۹۹۲,۰۰۰ تومان
.maison
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.management
SALE
۵۸۹,۰۰۰ تومان
.market
SALE
۸۳۷,۰۰۰ تومان
.marketing
SALE
۸۳۷,۰۰۰ تومان
.mba
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.me
SALE
۳۴۱,۰۰۰ ۵۲۷,۰۰۰ تومان
.media
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.melbourne
SALE
۲,۲۳۲,۰۰۰ تومان
.memorial
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.men
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.menu
SALE
۱,۰۵۴,۰۰۰ تومان
.miami
SALE
۶۸۲,۰۰۰ تومان
.mobi
SALE
۵۵۸,۰۰۰ تومان
.moda
SALE
۶۵۱,۰۰۰ تومان
.moe
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.money
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.monster
SALE
۳۴۱,۰۰۰ تومان
.mortgage
SALE
۱,۲۷۱,۰۰۰ تومان
.movie
SALE
۷,۷۸۱,۰۰۰ تومان
.nagoya
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.name
SALE
۴۰۳,۰۰۰ تومان
.navy
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.net
SALE
۴۰۳,۰۰۰ تومان
.net.in
SALE
۲۴۸,۰۰۰ تومان
.net.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.network
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.news
SALE
۶۵۱,۰۰۰ تومان
.ngo
SALE
۱,۲۷۱,۰۰۰ تومان
.ninja
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.nrw
SALE
۱,۵۱۹,۰۰۰ تومان
.nyc
SALE
۱,۰۲۳,۰۰۰ تومان
.one
SALE
۳۱۰,۰۰۰ تومان
.online
SALE
۲۱۷,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰ تومان
.org
SALE
۴۰۳,۰۰۰ تومان
.org.in
SALE
۲۴۸,۰۰۰ تومان
.org.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.page
SALE
۳۴۱,۰۰۰ تومان
.paris
SALE
۱,۸۹۱,۰۰۰ تومان
.partners
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.parts
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.party
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.pet
SALE
۴۹۶,۰۰۰ تومان
.ph
SALE
۳,۴۷۲,۰۰۰ تومان
.photo
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.photography
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.photos
SALE
۶۲۰,۰۰۰ تومان
.physio
SALE
۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
.pics
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.pictures
SALE
۳۴۱,۰۰۰ تومان
.pink
SALE
۴۹۶,۰۰۰ تومان
.pizza
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.place
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.plumbing
SALE
۱,۳۶۴,۰۰۰ تومان
.plus
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.poker
SALE
۱,۴۲۶,۰۰۰ تومان
.press
SALE
۲,۰۷۷,۰۰۰ تومان
.pro
SALE
۴۶۵,۰۰۰ تومان
.productions
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.promo
SALE
۴۶۵,۰۰۰ تومان
.properties
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.protection
SALE
۶۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
.pub
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.pw
SALE
۱۸۶,۰۰۰ ۸۳۷,۰۰۰ تومان
.quebec
SALE
۱,۲۰۹,۰۰۰ تومان
.racing
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.realestate
SALE
۲,۵۱۱,۰۰۰ تومان
.recipes
SALE
۱,۳۶۴,۰۰۰ تومان
.red
SALE
۴۹۶,۰۰۰ تومان
.rehab
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.reise
SALE
۲,۶۳۵,۰۰۰ تومان
.reisen
SALE
۵۸۹,۰۰۰ تومان
.rent
SALE
۱,۹۵۳,۰۰۰ تومان
.rentals
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.repair
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.report
SALE
۵۸۹,۰۰۰ تومان
.republican
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.rest
SALE
۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان
.restaurant
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.review
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.reviews
SALE
۶۵۱,۰۰۰ تومان
.rip
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.rocks
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.rodeo
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.ru
SALE
۶۸۲,۰۰۰ تومان
.ruhr
SALE
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
.run
SALE
۵۸۹,۰۰۰ تومان
.sale
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.salon
SALE
۱,۳۶۴,۰۰۰ تومان
.sarl
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.sch.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.school
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.schule
SALE
۶۵۱,۰۰۰ تومان
.science
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.scot
SALE
۱,۶۱۲,۰۰۰ تومان
.se
SALE
۷۷۵,۰۰۰ تومان
.security
SALE
۶۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
.services
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.sh
SALE
۲,۷۲۸,۰۰۰ تومان
.shiksha
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.shoes
SALE
۱,۳۶۴,۰۰۰ تومان
.shop
SALE
۴۹۶,۰۰۰ ۹۶۱,۰۰۰ تومان
.shopping
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.show
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.si
SALE
۰ تومان
.singles
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.site
SALE
۳۴۱,۰۰۰ ۸۰۶,۰۰۰ تومان
.ski
SALE
۱,۲۰۹,۰۰۰ تومان
.soccer
SALE
۵۸۹,۰۰۰ تومان
.social
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.software
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.solar
SALE
۱,۳۶۴,۰۰۰ تومان
.solutions
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.soy
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.space
SALE
۲۱۷,۰۰۰ ۶۵۱,۰۰۰ تومان
.srl
SALE
۱,۳۶۴,۰۰۰ تومان
.st
SALE
۱,۲۰۹,۰۰۰ تومان
.store
SALE
۴۹۶,۰۰۰ ۱,۵۸۱,۰۰۰ تومان
.stream
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.studio
SALE
۶۵۱,۰۰۰ تومان
.study
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.style
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.sucks
SALE
۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان
.supplies
SALE
۵۸۹,۰۰۰ تومان
.supply
SALE
۵۸۹,۰۰۰ تومان
.support
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.surf
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.surgery
SALE
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
.sydney
SALE
۲,۲۳۲,۰۰۰ تومان
.systems
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.tattoo
SALE
۱,۳۰۲,۰۰۰ تومان
.tax
SALE
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
.taxi
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.team
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.tech
SALE
۵۸۹,۰۰۰ ۱,۴۲۶,۰۰۰ تومان
.technology
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.tel
SALE
۴۳۴,۰۰۰ تومان
.tennis
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.theater
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.theatre
SALE
۱۹,۳۱۳,۰۰۰ تومان
.tienda
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.tips
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.tires
SALE
۲,۶۰۴,۰۰۰ تومان
.tirol
SALE
۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
.tk
SALE
۹۹۲,۰۰۰ تومان
.to
SALE
۱,۶۴۳,۰۰۰ تومان
.today
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.tokyo
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.tools
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.top
SALE
۲۷۹,۰۰۰ تومان
.tours
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.town
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.toys
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.trade
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.training
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.travel
SALE
۳,۳۱۷,۰۰۰ تومان
.tube
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.tv
SALE
۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان
.university
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.uno
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.vacations
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.vegas
SALE
۲,۰۴۶,۰۰۰ تومان
.ventures
SALE
۱,۳۶۴,۰۰۰ تومان
.vet
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.viajes
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.video
SALE
۶۵۱,۰۰۰ تومان
.villas
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.vin
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.vip
SALE
۴۹۶,۰۰۰ تومان
.vision
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.vlaanderen
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.vodka
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.vote
SALE
۲,۰۷۷,۰۰۰ تومان
.voto
SALE
۲,۰۷۷,۰۰۰ تومان
.voyage
SALE
۱,۳۶۴,۰۰۰ تومان
.wales
SALE
۶۸۲,۰۰۰ تومان
.watch
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.webcam
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.website
SALE
۲۷۹,۰۰۰ ۶۵۱,۰۰۰ تومان
.wedding
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.wien
SALE
۱,۵۱۹,۰۰۰ تومان
.wiki
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.win
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.wine
SALE
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
.work
SALE
۲۷۹,۰۰۰ تومان
.works
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.world
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.ws
SALE
۷۷۵,۰۰۰ تومان
.wtf
SALE
۸۰۶,۰۰۰ تومان
.xyz
SALE
۳۴۱,۰۰۰ تومان
.yoga
SALE
۸۶۸,۰۰۰ تومان
.yokohama
SALE
۵۲۷,۰۰۰ تومان
.zone
SALE
۸۳۷,۰۰۰ تومان

چرا ثبت دامنه اهمیت دارد؟

چرا برای ورود به دنیای وب باید دامنه ای داشته باشید؟ شاید تعاریفی که تا به امروز برای دامنه شنیده اید مساله را برایتان پیچیده کرده باشد. بگذارید مساله را با مثال ساده ای واضح‎تر کنیم: فرض کنید که گوشی موبایلی خریداری کرده اید، آیا بدون سیم کارت و شماره کسی می‌تواند با گوشی موبایل شما تماس بگیرد؟ دامنه همان کاری را برای وب سایت انجام می‌دهد که سیم کارت و شماره آن برای گوشی موبایل شما. همان‎گونه که شماره تلفن همراه شما به دیگران امکان می‌دهد که با شما تماس بگیرند، دامنه نیز به مشتریان شما امکان می‌دهد که مستقیما وب سایت شما را از بین میلیون ها وب سایتی که در شبکه اینترنت و فضای مجازی در دنیا وجود دارد پیدا کرده و آن را مشاهده کنند. 

بنابراین وب سایت بدون دامنه معنای چندانی ندارد و شما برای نمایش و معرفی محصولات و خدمات خود باید دامنه ای مناسب انتخاب کرده و آن را به نام خود ثبت یا اصطلاحا register  کنید. توجه داشته باشید که ثبت دامنه اولین گام است. پس از آن، گام های بعدی تهیه هاست و طراحی سایت هستند.

شرکت رادکام نماینده رسمی شرکت های معتبر ثبت دامنه اینترنتی (Registrar) است. واحد هاستینگ این شرکت با بهره گیری از نزدیک به دو دهه تجربه در زمینه ثبت دامنه، همه تلاش خود را در جهت حفاظت از هویت اینترنتی مشتریان و عرضه خدمات ثبت دامنه با کیفیت به آنها معطوف کرده‌است. ما بسته به نام دامنه و پسوند مورد درخواست و شرایطی که درنظردارید، ثبت دامنه را از طریق شرکت ثبت‌کننده (Registrar) معتبر انجام‌ می‌دهیم.

بنابراین به یاد داشته باشید ثبت دامنه که به آن اصطلاحا Domain Registration می‌گویند، روال سختی نیست و تنها کافی است که تصمیم بگیرید تا نامی برای خود در اینترنت خریداری  کنید. با استفاده از سرویس خرید آنلاین شرکت رادکام تنها چند دقیقه با خرید دامنه مورد نظر خود فاصله دارید: از طریق جستجوی دامنه  ارائه شده در همین صفحه و یا مراجعه به بخش خرید دامنه  دامنه مورد نظر خود را جستجو کنید و درخواست خود را تایید کنید. موارد دیگر به صورت خودکار انجام خواهند شد و ثبت دامنه شما به صورت آنی و فوری انجام و تحویل خواهد شد.

در مسیر ثبت دامنه شما ممکن است که درباره registry یا registrar به اطلاعات بیشتری احتیاج داشته باشد، تمامی این موارد از طریق تیکت و پیامک به شما اطلاع داده می‌شود و شما به راحتی می‌توانید از طریق پیگیری تیکت های ارسالی از سوی واحد هاستینگ رادکام وضعیت ثبت دامنه خود را بررسی نمایید. 

 

پسوندهای جدید ثبت دامنه

آیا دامنه مورد نظر شما پیش از این توسط دیگران ثبت شده است؟ این مساله شاید تا چند سال قبل اهمیت داشت، اما این روزها دامنه های بسیار متنوعی برای ثبت در دسترس هستند. کافی است، برحسب زمینه فعالیت یا برند خود ، یک دامنه را انتخاب نمایید. اگر بخواهیم دامنه های جدید را برحسب زمینه فعالیت آنها در گروه های مشخص قرار دهیم، بخشی از گروهها به صورت زیر خواهد بود. اگر برای زمینه فعالیت شما ثبت دامنه جدید آمده است، کافیست به فرم خرید دامنه مراجعه کرده و دامنه مورد نظر خود را ثبت کنید. 

 • کسب و کار ( co , .company , .shop. , .store. , ...)
 • تجارت (ads. , .auction , .trade. ,...)
 • صنایع غذایی (cafe , .coffee, .food, ....)
 • بهداشت و سلامت (doctor , .dentist. ,... )
 • رسانه و هنر  (film , .audio. , ...)
 • صنعت (car , .build , .auto. ,...)
 • حرفه و شغل (lawyer , .engineer , .florist. , ...)
 • آموزشی، پژوهشی ( academy , .courses , .phd. ,...)
 • بهداشت و سلامت (clinic ,.diet , .health , .dental. ,...)
 • منطقه ای و شهری (earth , .city. , ...)
 • املاک و مستغلات ( property , builders. , .rent. ,...)
 • ورزشی ( club , .couch , .team. , ... )
 •  تکنولوژی و فن‎آوری (click , .chat , .cloud, .app. ,...)

و صدها ثبت دامنه دیگری که می توانید از طریق فرم خرید دامنه انتخاب کنید و خریداری کرده و به نام خود ثبت نمایید.

سرویس های مربوط به دامنه

سرویس های زیر برای دامنه ها قابل ارائه است. البته ممکن است برخی از این سرویس ها برای تنها یک دامنه خاص ارائه گردند. بنابراین همواره می‌توانید از طریق ارسال تیکت به واحد هاستینگ رادکام، امکان سرویس دهی برای دامنه مورد نظر خود را جویا شوید:

سرویسهای زیر برای همه سفارش های ثبت دامنه به مشتریان ارائه می گردد :

 • ارائه مالکیت 100درصد دامنه به کاربر 
 • ارسال تیکت و پیامک جهت سهولت در خرید، ثبت، تمدید و رفع مشکل سرویس ثبت دامنه
 • امکان ثبت و تمدید دامنه به صورت آنلاین و تحویل فوری
 • ارسال ایمیل تمدید 30 و 60 و 5 روز پیش از پایان مهلت انقضای ثبت دامنه
 • ایجاد سفارش تمدید و اطلاع رسانی 10 روز پیش از پایان سفارش ثبت دامنه
 • امکان دریافت Authorization code توسط مالک دامنه از طریق کنترل پنل دامنه
 • امکان lock و unlock کردن دامنه توسط مالک دامنه
 • امکان تغییر اطلاعات WHOIS از طریق کنترل پنل دامنه

اطلاعاتی که بهتر است بدانید...

پیش از اینکه اقدام به خرید دامنه نمایید، باید اطلاعات پایه ای در مورد دامنه ، پسوند آن ، نحوه انتخاب نام دامنه ، امکانات کنترل پنل دامنه و میزان مالکیت خود بر دامنه به دست آورید. راهنماهای زیر به شما کمک می کنند که اطلاعات مناسبی در اختیار داشته باشید تا با اطمینان و آرامش بیشتری دامنه خود را خریداری و ثبت نمایید.

درباره ایرنیک (IRNIC)

irnic logo

پسوند ir پسوند ثبت دامنه اینترنتی ایران است و اگر بخواهید دامنه ای تحت این پسوند ثبت یا تمدید نمایید این کار در نهایت از طریق ایرنیک، مرکز ثبت دامنه کشوری ایران انجام خواهد شد. ایرنیک، مرکز ثبت دامنه‌ مرتبه اول کشوری دات آی آر (‎.ir) و دات ایران (.ایران) متولی ثبت، تمدید، انتقال، حذف و انجام همه کارهای فنی، اداری، مالی و حقوقی مرتبط با دامنه‌ سطح بالای کد کشوری ‎ir، و دامنه‌ مرتبه دوم آن شامل ‎ac.ir، co.ir، ‎gov.ir، id.ir، ‎net.ir، ‎org.ir، ‎sch.ir و دامنه سطح بالای کد کشوری بین‌المللی شده .ایران می‌باشد.

پسوند ir با‌توجه به ماهیت ایرانی آن، برای وب سایت هایی که می‌خواهند بر ماهیت ایرانی خود تأکید کنند یا فعالیت آنها در محدوده کشور ایران است، انتخاب بسیار خوبی است؛ و با توجه به محبوبیت ثبت دامنه ir در ایران برای برند ها و کسب و کار های فعال در ایران به نوعی یک الزام محسوب می شود. شرکت رادکام نماینده رسمی ایرنیک در ثبت دامنه ir است و کلیه فرایند ثبت، تمدید و مدیریت دامنه ir را به نمایندگی از ایرنیک انجام می‌دهد.

شرکت Tucows کانادا

Tucows Logo

شرکت توکاوز (Tucows) اولین توصیه رادکام برای ثبت دامنه می‌باشد. این شرکت که از سال 1993 فعالیت دارد، دومین شرکت ثبت‎ دامنه در سطح جهان است و از جمله پیشگامان ثبت ‎دامنه در اینترنت محسوب می‌شود. برند های مطرح ثبت دامنه و هاستینگ OpenSRS, Enom, EPAG, Ascio متعلق به شرکت توکاوز هستند که همگی خدمات با کیفیت، امن و گسترده ای به مشتریان ثبت دامنه و هاستینگ ارائه ‌می‌کنند. این شرکت ماهیت کانادایی دارد و کانادایی بودن آن از محاسن دیگر این شرکت است. چرا که با‌توجه‌به مشکلاتی که بین ایران و آمریکا وجود‌ دارد، ثبت دامنه از طریق شرکت آمریکایی و بنا کردن کسب‌و‌کار بر روی این نام دامنه فعلا، چندان کار عاقلانه‌ای نیست.

کاربرانی که از کنترل پنل دامنه ارائه شده از سوی این شرکت استفاده می‌کنند از مالکیت دامنه خود اطمینان دارند و می‌توانند به تمامی امکانات متعلق به یک دامنه دسترسی داشته باشند، بدون اینکه نیاز به اخذ مجوز از شرکت کارگزار خود داشته باشند. رادکام نماینده رسمی ثبت دامنه از طریق شرکت توکاوز می‌باشد.