جستجوی نام دامنه

می دانید چه می خواهید؟ دامنه ی جدیدتان را ثبت کنید.
ایده ای ندارید؟ نگاهی به پسوندهای جدید بیاندازید!
 • جستجوی پسوندها
.abogado
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.ac
SALE
۱,۲۷۶,۰۰۰ تومان
.ac.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.academy
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.accountant
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.accountants
SALE
۱,۲۱۸,۰۰۰ تومان
.actor
SALE
۵۰۷,۵۰۰ تومان
.adult
SALE
۱,۲۱۸,۰۰۰ تومان
.aero
SALE
۶۲۳,۵۰۰ تومان
.af
SALE
۱,۱۰۲,۰۰۰ تومان
.agency
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.airforce
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.alsace
SALE
۹۲۸,۰۰۰ تومان
.amsterdam
SALE
۷۸۳,۰۰۰ تومان
.apartments
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.app
SALE
۲۳۲,۰۰۰ تومان
.archi
SALE
۸۵۵,۵۰۰ تومان
.army
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.art
SALE
۲۰۳,۰۰۰ تومان
.asia
SALE
۲۶۱,۰۰۰ تومان
.associates
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.attorney
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.auction
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.audio
SALE
۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان
.auto
SALE
۳۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان
.baby
SALE
۹۴۲,۵۰۰ تومان
.band
SALE
۳۰۴,۵۰۰ تومان
.bar
SALE
۹۷۱,۵۰۰ تومان
.barcelona
SALE
۱,۲۶۱,۵۰۰ تومان
.bargains
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.bayern
SALE
۶۳۸,۰۰۰ تومان
.beer
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.berlin
SALE
۹۵۷,۰۰۰ تومان
.best
SALE
۱,۲۷۶,۰۰۰ تومان
.bet
SALE
۲۳۲,۰۰۰ تومان
.bid
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.bike
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.bingo
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.bio
SALE
۸۵۵,۵۰۰ تومان
.biz
SALE
۲۱۷,۵۰۰ تومان
.black
SALE
۷۳۹,۵۰۰ تومان
.blog
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.blue
SALE
۲۳۲,۰۰۰ تومان
.boutique
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.brussels
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.build
SALE
۹۸۶,۰۰۰ تومان
.builders
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.business
SALE
۲۳۲,۰۰۰ تومان
.buzz
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.bzh
SALE
۱,۰۴۴,۰۰۰ تومان
.cab
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.cafe
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.camera
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.camp
SALE
۶۳۸,۰۰۰ تومان
.capetown
SALE
۲۶۱,۰۰۰ تومان
.capital
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.car
SALE
۳۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان
.cards
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.care
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.careers
SALE
۶۳۸,۰۰۰ تومان
.cars
SALE
۳۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان
.casa
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.cash
SALE
۴۶۴,۰۰۰ تومان
.catering
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.cc
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.center
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.ceo
SALE
۱,۲۷۶,۰۰۰ تومان
.chat
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.cheap
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.christmas
SALE
۶۲۳,۵۰۰ تومان
.church
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.city
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.claims
SALE
۷۳۹,۵۰۰ تومان
.cleaning
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.click
SALE
۱۴۵,۰۰۰ تومان
.clinic
SALE
۷۲۵,۰۰۰ تومان
.clothing
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.cloud
SALE
۱۳۰,۵۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ تومان
.club
SALE
۱۷۴,۰۰۰ تومان
.co
SALE
۲۱۷,۵۰۰ ۳۷۷,۰۰۰ تومان
.co.in
SALE
۱۱۶,۰۰۰ تومان
.co.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.co.uk
SALE
۱۴۵,۰۰۰ تومان
.coach
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.codes
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.coffee
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.college
SALE
۹۱۳,۵۰۰ تومان
.cologne
SALE
۳۳۳,۵۰۰ تومان
.com
SALE
۱۵۹,۵۰۰ تومان
.community
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.company
SALE
۲۳۲,۰۰۰ تومان
.computer
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.condos
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.construction
SALE
۳۹۱,۵۰۰ تومان
.consulting
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.contractors
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.cooking
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.cool
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.corsica
SALE
۸۱۲,۰۰۰ تومان
.country
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.coupons
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.courses
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.credit
SALE
۱,۳۶۳,۰۰۰ تومان
.creditcard
SALE
۱,۸۵۶,۰۰۰ تومان
.cricket
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.cruises
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.cymru
SALE
۳۱۹,۰۰۰ تومان
.dance
SALE
۳۰۴,۵۰۰ تومان
.date
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.dating
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.deals
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.degree
SALE
۵۸۰,۰۰۰ تومان
.delivery
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.democrat
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.dental
SALE
۷۲۵,۰۰۰ تومان
.dentist
SALE
۵۰۷,۵۰۰ تومان
.desi
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.design
SALE
۶۲۳,۵۰۰ تومان
.dev
SALE
۲۳۲,۰۰۰ تومان
.diamonds
SALE
۷۲۵,۰۰۰ تومان
.digital
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.direct
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.directory
SALE
۲۷۵,۵۰۰ تومان
.discount
SALE
۴۶۴,۰۰۰ تومان
.doctor
SALE
۱,۲۳۲,۵۰۰ تومان
.dog
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.domains
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.download
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.durban
SALE
۲۶۱,۰۰۰ تومان
.earth
SALE
۳۱۹,۰۰۰ تومان
.education
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.email
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.energy
SALE
۱,۲۱۸,۰۰۰ تومان
.engineer
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.engineering
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.enterprises
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.equipment
SALE
۲۷۵,۵۰۰ تومان
.es
SALE
۳۱۹,۰۰۰ تومان
.estate
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.events
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.exchange
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.expert
SALE
۶۳۸,۰۰۰ تومان
.exposed
SALE
۲۷۵,۵۰۰ تومان
.express
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.fail
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.faith
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.family
SALE
۳۰۴,۵۰۰ تومان
.fan
SALE
۴۷۸,۵۰۰ تومان
.fans
SALE
۹۷۱,۵۰۰ تومان
.farm
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.fashion
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.film
SALE
۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
.finance
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.financial
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.firm.in
SALE
۱۱۶,۰۰۰ تومان
.fish
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.fishing
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.fit
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.fitness
SALE
۴۶۴,۰۰۰ تومان
.flights
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.florist
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.flowers
SALE
۲,۴۶۵,۰۰۰ تومان
.football
SALE
۲۷۵,۵۰۰ تومان
.forsale
SALE
۴۴۹,۵۰۰ تومان
.foundation
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.frl
SALE
۷۸۳,۰۰۰ تومان
.fun
SALE
۱۷۴,۰۰۰ ۳۰۴,۵۰۰ تومان
.fund
SALE
۷۲۵,۰۰۰ تومان
.furniture
SALE
۷۳۹,۵۰۰ تومان
.futbol
SALE
۲۰۳,۰۰۰ تومان
.fyi
SALE
۲۷۵,۵۰۰ تومان
.gallery
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.game
SALE
۵,۶۵۵,۰۰۰ تومان
.games
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.garden
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.gen.in
SALE
۱۱۶,۰۰۰ تومان
.gift
SALE
۲۷۵,۵۰۰ تومان
.gifts
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.gives
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.glass
SALE
۶۳۸,۰۰۰ تومان
.global
SALE
۹۱۳,۵۰۰ تومان
.gmbh
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.gold
SALE
۱,۲۱۸,۰۰۰ تومان
.golf
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.gov.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.graphics
SALE
۲۷۵,۵۰۰ تومان
.gratis
SALE
۲۷۵,۵۰۰ تومان
.green
SALE
۹۵۷,۰۰۰ تومان
.gripe
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.group
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.guide
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.guru
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.hamburg
SALE
۹۵۷,۰۰۰ تومان
.haus
SALE
۴۶۴,۰۰۰ تومان
.health
SALE
۸۹۹,۰۰۰ تومان
.healthcare
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.help
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.hiv
SALE
۳,۵۲۳,۵۰۰ تومان
.hockey
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.holdings
SALE
۶۳۸,۰۰۰ تومان
.holiday
SALE
۶۳۸,۰۰۰ تومان
.homes
SALE
۴۷۸,۵۰۰ تومان
.horse
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.hospital
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.host
SALE
۱,۲۱۸,۰۰۰ تومان
.house
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.how
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.id.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.immo
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.immobilien
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.inc
SALE
۳۱,۴۶۵,۰۰۰ تومان
.ind.in
SALE
۱۱۶,۰۰۰ تومان
.industries
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.info
SALE
۲۳۲,۰۰۰ تومان
.ink
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.institute
SALE
۲۷۵,۵۰۰ تومان
.insure
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.international
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.investments
SALE
۱,۳۷۷,۵۰۰ تومان
.io
SALE
۶۳۸,۰۰۰ ۸۹۹,۰۰۰ تومان
.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.irish
SALE
۲۹۰,۰۰۰ تومان
.ist
SALE
۳۱۹,۰۰۰ تومان
.istanbul
SALE
۴۲۰,۵۰۰ تومان
.jetzt
SALE
۲۷۵,۵۰۰ تومان
.jewelry
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.joburg
SALE
۲۶۱,۰۰۰ تومان
.kaufen
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.kim
SALE
۲۳۲,۰۰۰ تومان
.kitchen
SALE
۶۳۸,۰۰۰ تومان
.kiwi
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.koeln
SALE
۳۳۳,۵۰۰ تومان
.land
SALE
۳۹۱,۵۰۰ تومان
.law
SALE
۱,۲۷۶,۰۰۰ تومان
.lawyer
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.lease
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.legal
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.lgbt
SALE
۵۹۴,۵۰۰ تومان
.li
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.life
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.lighting
SALE
۲۷۵,۵۰۰ تومان
.limited
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.limo
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.link
SALE
۱۴۵,۰۰۰ تومان
.live
SALE
۳۰۴,۵۰۰ تومان
.llc
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.loan
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.loans
SALE
۱,۲۰۳,۵۰۰ تومان
.lol
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.london
SALE
۷۱۰,۵۰۰ تومان
.love
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.ltd
SALE
۲۷۵,۵۰۰ تومان
.ltda
SALE
۵۸۰,۰۰۰ تومان
.luxury
SALE
۷,۱۷۷,۵۰۰ تومان
.maison
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.management
SALE
۲۷۵,۵۰۰ تومان
.market
SALE
۳۹۱,۵۰۰ تومان
.marketing
SALE
۳۹۱,۵۰۰ تومان
.mba
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.me
SALE
۱۵۹,۵۰۰ ۲۴۶,۵۰۰ تومان
.media
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.melbourne
SALE
۱,۰۴۴,۰۰۰ تومان
.memorial
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.men
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.menu
SALE
۴۹۳,۰۰۰ تومان
.miami
SALE
۳۱۹,۰۰۰ تومان
.mobi
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.moda
SALE
۳۰۴,۵۰۰ تومان
.moe
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.money
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.monster
SALE
۱۵۹,۵۰۰ تومان
.mortgage
SALE
۵۹۴,۵۰۰ تومان
.movie
SALE
۳,۶۳۹,۵۰۰ تومان
.nagoya
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.name
SALE
۱۸۸,۵۰۰ تومان
.navy
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.net
SALE
۱۸۸,۵۰۰ تومان
.net.in
SALE
۱۱۶,۰۰۰ تومان
.net.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.network
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.news
SALE
۳۰۴,۵۰۰ تومان
.ngo
SALE
۵۹۴,۵۰۰ تومان
.ninja
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.nrw
SALE
۷۱۰,۵۰۰ تومان
.nyc
SALE
۴۷۸,۵۰۰ تومان
.one
SALE
۱۴۵,۰۰۰ تومان
.online
SALE
۱۱۶,۰۰۰ ۴۴۹,۵۰۰ تومان
.org
SALE
۱۸۸,۵۰۰ تومان
.org.in
SALE
۱۱۶,۰۰۰ تومان
.org.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.page
SALE
۱۵۹,۵۰۰ تومان
.paris
SALE
۸۸۴,۵۰۰ تومان
.partners
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.parts
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.party
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.pet
SALE
۲۳۲,۰۰۰ تومان
.photo
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.photography
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.photos
SALE
۲۹۰,۰۰۰ تومان
.physio
SALE
۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
.pics
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.pictures
SALE
۱۵۹,۵۰۰ تومان
.pink
SALE
۲۳۲,۰۰۰ تومان
.pizza
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.place
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.plumbing
SALE
۶۳۸,۰۰۰ تومان
.plus
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.poker
SALE
۰ تومان
.press
SALE
۹۷۱,۵۰۰ تومان
.pro
SALE
۲۱۷,۵۰۰ تومان
.productions
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.promo
SALE
۲۳۲,۰۰۰ تومان
.properties
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.protection
SALE
۳۲,۶۲۵,۰۰۰ تومان
.pub
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.pw
SALE
۸۷,۰۰۰ ۳۹۱,۵۰۰ تومان
.quebec
SALE
۵۶۵,۵۰۰ تومان
.racing
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.realestate
SALE
۱,۱۷۴,۵۰۰ تومان
.recipes
SALE
۶۳۸,۰۰۰ تومان
.red
SALE
۲۳۲,۰۰۰ تومان
.rehab
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.reise
SALE
۱,۲۳۲,۵۰۰ تومان
.reisen
SALE
۲۷۵,۵۰۰ تومان
.rent
SALE
۹۱۳,۵۰۰ تومان
.rentals
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.repair
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.report
SALE
۲۷۵,۵۰۰ تومان
.republican
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.rest
SALE
۵۰۷,۵۰۰ تومان
.restaurant
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.review
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.reviews
SALE
۳۰۴,۵۰۰ تومان
.rip
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.rocks
SALE
۲۰۳,۰۰۰ تومان
.rodeo
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.ru
SALE
۳۱۹,۰۰۰ تومان
.ruhr
SALE
۷۲۵,۰۰۰ تومان
.run
SALE
۲۷۵,۵۰۰ تومان
.sale
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.salon
SALE
۶۳۸,۰۰۰ تومان
.sarl
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.sch.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.school
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.schule
SALE
۳۰۴,۵۰۰ تومان
.science
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.scot
SALE
۷۵۴,۰۰۰ تومان
.se
SALE
۳۶۲,۵۰۰ تومان
.security
SALE
۳۲,۶۲۵,۰۰۰ تومان
.services
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.sh
SALE
۱,۲۷۶,۰۰۰ تومان
.shiksha
SALE
۲۳۲,۰۰۰ تومان
.shoes
SALE
۶۳۸,۰۰۰ تومان
.shop
SALE
۲۳۲,۰۰۰ ۴۴۹,۵۰۰ تومان
.shopping
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.show
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.singles
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.site
SALE
۱۵۹,۵۰۰ ۳۷۷,۰۰۰ تومان
.ski
SALE
۵۸۰,۰۰۰ تومان
.soccer
SALE
۲۷۵,۵۰۰ تومان
.social
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.software
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.solar
SALE
۶۳۸,۰۰۰ تومان
.solutions
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.soy
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.space
SALE
۱۰۱,۵۰۰ ۳۰۴,۵۰۰ تومان
.srl
SALE
۶۳۸,۰۰۰ تومان
.st
SALE
۵۶۵,۵۰۰ تومان
.store
SALE
۲۳۲,۰۰۰ ۷۳۹,۵۰۰ تومان
.stream
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.studio
SALE
۳۰۴,۵۰۰ تومان
.study
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.style
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.sucks
SALE
۳,۶۲۵,۰۰۰ تومان
.supplies
SALE
۲۷۵,۵۰۰ تومان
.supply
SALE
۲۷۵,۵۰۰ تومان
.support
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.surf
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.surgery
SALE
۷۲۵,۰۰۰ تومان
.sydney
SALE
۱,۰۴۴,۰۰۰ تومان
.systems
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.tattoo
SALE
۶۰۹,۰۰۰ تومان
.tax
SALE
۷۲۵,۰۰۰ تومان
.taxi
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.team
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.tech
SALE
۲۷۵,۵۰۰ ۶۶۷,۰۰۰ تومان
.technology
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.tel
SALE
۲۰۳,۰۰۰ تومان
.tennis
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.theater
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.theatre
SALE
۹,۰۳۳,۵۰۰ تومان
.tienda
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.tips
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.tires
SALE
۱,۲۱۸,۰۰۰ تومان
.tirol
SALE
۵۸۰,۰۰۰ تومان
.tk
SALE
۴۶۴,۰۰۰ تومان
.to
SALE
۷۶۸,۵۰۰ تومان
.today
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.tokyo
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.tools
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.top
SALE
۱۳۰,۵۰۰ تومان
.tours
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.town
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.toys
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.trade
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.training
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.tube
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.tv
SALE
۵۰۷,۵۰۰ تومان
.university
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.uno
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.vacations
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.vegas
SALE
۹۵۷,۰۰۰ تومان
.ventures
SALE
۶۳۸,۰۰۰ تومان
.vet
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.viajes
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.video
SALE
۳۰۴,۵۰۰ تومان
.villas
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.vin
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.vip
SALE
۲۳۲,۰۰۰ تومان
.vision
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.vlaanderen
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.vodka
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.vote
SALE
۹۷۱,۵۰۰ تومان
.voto
SALE
۹۷۱,۵۰۰ تومان
.voyage
SALE
۶۳۸,۰۰۰ تومان
.wales
SALE
۳۱۹,۰۰۰ تومان
.watch
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.webcam
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.website
SALE
۱۳۰,۵۰۰ ۳۰۴,۵۰۰ تومان
.wedding
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.wien
SALE
۷۱۰,۵۰۰ تومان
.wiki
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.win
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.wine
SALE
۶۵۲,۵۰۰ تومان
.work
SALE
۱۳۰,۵۰۰ تومان
.works
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.world
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.ws
SALE
۳۶۲,۵۰۰ تومان
.wtf
SALE
۳۷۷,۰۰۰ تومان
.xyz
SALE
۱۵۹,۵۰۰ تومان
.yoga
SALE
۴۰۶,۰۰۰ تومان
.yokohama
SALE
۲۴۶,۵۰۰ تومان
.zone
SALE
۳۹۱,۵۰۰ تومان

چرا دامنه (دامین) اهمیت دارد؟

چرا برای ورود به دنیای وب باید دامنه ای داشته باشید؟ شاید تعاریفی که تا به امروز برای دامنه شنیده اید مساله را برایتان پیچیده کرده باشد. بگذارید مساله را با مثال ساده ای واضح‎تر کنیم: فرض کنید که گوشی موبایلی خریداری کرده اید، آیا بدون سیم کارت و شماره کسی می‌تواند با گوشی موبایل شما تماس بگیرد؟ دامنه همان کاری را برای سایت انجام می‌دهد که سیم کارت و شماره آن برای گوشی موبایل شما. همان‎گونه که شماره تلفن همراه شما به دیگران امکان می‌دهد که با شما تماس بگیرند، دامنه نیز به مشتریان شما امکان می‌دهد که مستقیما وب سایت شما را از بین میلیون ها وب سایتی که در دنیا وجود دارد پیدا کرده و آن را مشاهده کنند. 

بنابراین وب سایت بدون دامنه معنای چندانی ندارد و شما برای نمایش و معرفی محصولات و خدمات خود باید دامنه ای مناسب انتخاب کرده و آن را به نام خود ثبت یا اصطلاحا register  کنید. توجه داشته باشید که ثبت دامنه اولین گام است. پس از آن، گام های بعدی تهیه هاست و طراحی سایت هستند.

شرکت رادکام نماینده رسمی شرکت های معتبر ثبت دامین اینترنتی (Registrar) است. واحد هاستینگ این شرکت با بهره‎گیری از نزدیک به دو دهه تجربه در زمینه ثبت دامنه، همه تلاش خود را در جهت حفاظت از هویت اینترنتی مشتریان و عرضه خدمات ثبت دامنه با کیفیت به آنها معطوف کرده‌است. ما بسته به نام دامنه (دامین) و پسوند مورد درخواست و شرایطی که درنظردارید، ثبت دامنه (دامین) را از طریق شرکت ثبت‌کننده (Registrar) معتبر انجام‌ می‌دهیم.

بنابراین به یاد داشته باشید ثبت دامنه که به آن اصطلاحا Domain Registration می‌گویند، روال سختی نیست و تنها کافی است که تصمیم بگیرید تا نامی برای خود در اینترنت خریداری  کنید. با استفاده از سرویس خرید آنلاین شرکت رادکام تنها چند دقیقه با خرید دامنه مورد نظر خود فاصله دارید: از طریق جستجوی دامنه  ارائه شده در همین صفحه و یا مراجعه به بخش خرید دامنه و هاست دامنه مورد نظر خود را جستجو کنید و درخواست خود را تایید کنید. موارد دیگر به صورت خودکار انجام خواهند شد. 

در مسیر ثبت دامنه شما ممکن است که درباره‌ی registry یا registrar به اطلاعات بیشتری احتیاج داشته باشد، تمامی این موارد از طریق تیکت و پیامک به شما اطلاع داده می‌شود و شما به راحتی می‌توانید از طریق پیگیری تیکت های ارسالی از سوی رادکام وضعیت دامنه خود را بررسی نمایید. 

 

پسوندهای جدید دامنه

آیا دامین مورد نظر شما پیش از این توسط دیگران ثبت شده است؟ این مساله شاید تا چند سال قبل اهمیت داشت، اما این روزها پسوندهای بسیار متنوعی برای ثبت در دسترس هستند. کافی است، برحسب زمینه فعالیت خود ، یک پسوند را انتخاب نمایید. اگر بخواهیم پسوند های جدید را برحسب زمینه فعالیت آنها در گروه های مشخص قرار دهیم، بخشی از گروهها به صورت زیر خواهد بود. اگر برای زمینه فعالیت شما پسوند جدید آمده است، کافیست به فرم خرید دامنه مراجعه کرده و دامنه مورد نظر خود را ثبت کنید.  

 • کسب و کار ( co , .company , .shop. , .store. , ...)
 • تجارت (ads. , .auction , .trade. ,...)
 • صنایع غذایی (cafe , .coffee, .food, .eat. , ....)
 • بهداشت و سلامت (doctor , .dentist. ,... )
 • رسانه و هنر  (film , .audio. , ...)
 • صنعت (car , .build , .auto. ,...)
 • حرفه و شغل (lawyer , .engineer , .florist. , ...)
 • آموزشی، پژوهشی ( academy , .courses , .phd. ,...)
 • بهداشت و سلامت (clinic ,.diet , .health , .dental. ,...)
 • منطقه ای و شهری (earth , .city. , ...)
 • املاک و مستغلات ( property , builders. , .rent. ,...)
 • ورزشی ( club , .couch , .team. , ... )
 •  تکنولوژی و فن‎آوری (click , .chat , .cloud, .app. ,...)

و دامین های دیگری که می توانید از طریق فرم خرید دامنه  انتخاب کنید و خریداری نمایید.

 

سرویس های مربوط به دامنه

سرویس های زیر برای دامنه ها قابل ارائه است. البته ممکن است برخی از این سرویس ها برای پسوندی خاص ارائه گردند. بنابراین همواره می‌توانید از طریق ارسال تیکت به واحد هاستینگ رادکام، امکان سرویس دهی برای پسوند مورد نظر خود را جویا شوید:

سرویسهای زیر برای تمامی سفارش های مربوط به دامین به مشتریان ارائه می گردد :

 • ارائه مالکیت 100درصد دامین به کاربر 
 • ارسال تیکت و پیامک جهت سهولت در خرید، ثبت، تمدید و رفع مشکل سرویس های دامین
 • امکان ثبت و تمدید آنلاین دامین
 • امکان تمدید خودکار دامین در صورت فعال سازی از سوی کاربر
 • ارسال ایمیل تمدید 30 و 60 و 5 روز پیش از پایان دامین
 • ایجاد سفارش تمدید و اطلاع رسانی 10 روز پیش از پایان سفارش
 • امکان دریافت Authorization code توسط مالک دامین از طریق کنترل پنل دامین 
 • امکان lock و unlock کردن دامین توسط مالک
 • امکان تغییر اطلاعات WHOIS از طریق کنترل پنل

اطلاعاتی که بهتر است بدانید...

 

پیش از اینکه اقدام به خرید دامنه (دامین) نمایید، باید اطلاعات پایه ای در مورد دامین ، پسوند آن ، نحوه انتخاب نام دامین ، امکانات کنترل پنل دامین و میزان مالکیت خود بر دامنه به دست آورید. راهنماهای زیر به شما کمک می کنند که اطلاعات مناسبی در اختیار داشته باشید تا با اطمینان و آرامش بیشتری دامین خود را خریداری نمایید.

درباره ایرنیک (IRNIC)


ثبت دامنه Ir

پسوند .ir پسوند دامنه های اینترنتی کشورمان است و اگر بخواهید دامنه ای تحت این پسوند ثبت یا تمدید نمایید باید از طریق پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات) که در محدوده دامنه با نام ایرنیک (IRNIC) شناخته‌می‌شود، اقدام نمایید. مرکز ثبت دامنه‌های مرتبه‌اول کشوری نقطه-آی‌آر (‎.ir) و نقطه-ایران (.ایران) متولی ثبت، تمدید، انتقال، حذف و انجام همه کارهای فنی، اداری، مالی و حقوقی مرتبط با دامنه‌های سطح‌بالای کد کشوری ‎.ir، و دامنه‌های مرتبه دوم آن شامل ‎.ac.ir، ‎.co.ir، ‎.gov.ir، ‎.id.ir، ‎.net.ir، ‎.org.ir، ‎.sch.ir و دامنه سطح‌بالای کد کشوری بین‌المللی شده .ایران می‌باشد.

پسوند ir با‌توجه‌به ماهیت ایرانی آن، برای وب سایت‌هایی که می‌خواهند بر ماهیت ایرانی خود تاکیدکنند یا فعالیت آنها به کشور ایران محدودمی‌شود، انتخاب بسیار خوبی‌است. رادکام نماینده رسمی ایرنیک در ثبت دامنه ir است.

شرکت Tucows کانادا


ثبت دامین

شرکت توکاوز (Tucows) اولین توصیه رادکام برای ثبت دامنه (دامین) می‌باشد. این شرکت، سومین شرکت ثبت‎کننده در سطح جهان است و از جمله پیشگامان ثبت‎دامنه (دامین) در اینترنت محسوب‌می‌شود خدمات با کیفیت، امن و گسترده ای توسط سامانه‌ای با عنوان OpenSRS به مشتریان ارائه‌می‌کند. این شرکت ماهیت کانادایی دارد و کانادایی بودن آن از محاسن دیگر این شرکت است. چرا که با‌توجه‌به مشکلاتی که بین ایران و آمریکا وجود‌دارد، ثبت دامنه (دامین) از طریق شرکتهای آمریکایی و بنا کردن کسب‌و‌کار بر روی این نام دامنه مگر در مواردی خاص (مثل برخی پسوند‌هایی که بوسیله توکاوز عرضه‌نمی‌شوند) چندان کار عاقلانه‌ای نیست.

کاربرانی که از کنترل‎پنل ارائه شده از سوی این شرکت استفاده می‌کنند از مالکیت دامنه خود اطمینان دارند و می‌توانند به تمامی امکانات متعلق به یک دامنه دسترسی داشته باشند، بدون اینکه نیاز به اخذ مجوز از شرکت کارگزار خود داشته باشند. رادکام نماینده رسمی ثبت دامنه (دامین) از طریق شرکت توکاوز می‌باشد.