بررسی ثبت دامنه

می دانید چه می خواهید؟ دامنه ی جدیدتان را ثبت کنید.
ایده ای ندارید؟ نگاهی به پسوندهای جدید بیاندازید!
 • جستجوی پسوندها
.abogado
SALE
۶۱۲,۰۰۰ تومان
.ac
SALE
۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان
.ac.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.academy
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.accountant
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.accountants
SALE
۱,۵۱۲,۰۰۰ تومان
.actor
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.adult
SALE
۱,۵۱۲,۰۰۰ تومان
.aero
SALE
۷۷۴,۰۰۰ تومان
.af
SALE
۱,۳۶۸,۰۰۰ تومان
.agency
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.airforce
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.alsace
SALE
۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان
.amsterdam
SALE
۹۷۲,۰۰۰ تومان
.apartments
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.app
SALE
۲۸۸,۰۰۰ تومان
.archi
SALE
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
.army
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.art
SALE
۲۵۲,۰۰۰ تومان
.asia
SALE
۳۲۴,۰۰۰ تومان
.associates
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.attorney
SALE
۶۱۲,۰۰۰ تومان
.auction
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.audio
SALE
۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان
.auto
SALE
۴۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
.baby
SALE
۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
.band
SALE
۳۷۸,۰۰۰ تومان
.bar
SALE
۱,۲۰۶,۰۰۰ تومان
.barcelona
SALE
۱,۵۶۶,۰۰۰ تومان
.bargains
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.bayern
SALE
۷۹۲,۰۰۰ تومان
.beer
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.berlin
SALE
۱,۱۸۸,۰۰۰ تومان
.best
SALE
۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان
.bet
SALE
۲۸۸,۰۰۰ تومان
.bid
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.bike
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.bingo
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.bio
SALE
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
.biz
SALE
۲۷۰,۰۰۰ تومان
.black
SALE
۸۴۶,۰۰۰ تومان
.blog
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.blue
SALE
۲۸۸,۰۰۰ تومان
.bond
SALE
۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
.boutique
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.brussels
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.build
SALE
۱,۲۲۴,۰۰۰ تومان
.builders
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.business
SALE
۲۸۸,۰۰۰ تومان
.buzz
SALE
۶۱۲,۰۰۰ تومان
.bzh
SALE
۱,۲۹۶,۰۰۰ تومان
.ca
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.cab
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.cafe
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.camera
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.camp
SALE
۷۹۲,۰۰۰ تومان
.capetown
SALE
۳۲۴,۰۰۰ تومان
.capital
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.car
SALE
۴۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
.cards
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.care
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.careers
SALE
۷۹۲,۰۰۰ تومان
.cars
SALE
۴۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
.casa
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.cash
SALE
۵۷۶,۰۰۰ تومان
.catering
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.cc
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.center
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.ceo
SALE
۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان
.chat
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.cheap
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.christmas
SALE
۷۷۴,۰۰۰ تومان
.church
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.city
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.claims
SALE
۹۱۸,۰۰۰ تومان
.cleaning
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.click
SALE
۱۸۰,۰۰۰ تومان
.clinic
SALE
۹۰۰,۰۰۰ تومان
.clothing
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.cloud
SALE
۱۶۲,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان
.club
SALE
۲۱۶,۰۰۰ تومان
.co
SALE
۲۷۰,۰۰۰ ۴۶۸,۰۰۰ تومان
.co.in
SALE
۱۴۴,۰۰۰ تومان
.co.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.co.uk
SALE
۱۸۰,۰۰۰ تومان
.co.ve
SALE
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
.coach
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.codes
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.coffee
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.college
SALE
۱,۱۳۴,۰۰۰ تومان
.cologne
SALE
۴۱۴,۰۰۰ تومان
.com
SALE
۱۹۸,۰۰۰ تومان
.com.ai
SALE
۳,۵۸۲,۰۰۰ تومان
.com.ve
SALE
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
.community
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.company
SALE
۲۸۸,۰۰۰ تومان
.computer
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.condos
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.construction
SALE
۴۸۶,۰۰۰ تومان
.consulting
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.contractors
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.cooking
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.cool
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.corsica
SALE
۱,۰۰۸,۰۰۰ تومان
.country
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.coupons
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.courses
SALE
۶۱۲,۰۰۰ تومان
.credit
SALE
۱,۶۹۲,۰۰۰ تومان
.creditcard
SALE
۲,۳۰۴,۰۰۰ تومان
.cricket
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.cruises
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.cymru
SALE
۳۹۶,۰۰۰ تومان
.dance
SALE
۳۷۸,۰۰۰ تومان
.date
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.dating
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.deals
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.degree
SALE
۷۲۰,۰۰۰ تومان
.delivery
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.democrat
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.dental
SALE
۹۰۰,۰۰۰ تومان
.dentist
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.desi
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.design
SALE
۷۷۴,۰۰۰ تومان
.dev
SALE
۲۸۸,۰۰۰ تومان
.diamonds
SALE
۹۰۰,۰۰۰ تومان
.digital
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.direct
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.directory
SALE
۳۴۲,۰۰۰ تومان
.discount
SALE
۵۷۶,۰۰۰ تومان
.doctor
SALE
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
.dog
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.domains
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.download
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.durban
SALE
۳۲۴,۰۰۰ تومان
.earth
SALE
۳۹۶,۰۰۰ تومان
.education
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.email
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.energy
SALE
۱,۵۱۲,۰۰۰ تومان
.engineer
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.engineering
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.enterprises
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.equipment
SALE
۳۴۲,۰۰۰ تومان
.es
SALE
۳۹۶,۰۰۰ تومان
.estate
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.events
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.exchange
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.expert
SALE
۷۹۲,۰۰۰ تومان
.exposed
SALE
۳۴۲,۰۰۰ تومان
.express
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.fail
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.faith
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.family
SALE
۳۷۸,۰۰۰ تومان
.fan
SALE
۵۹۴,۰۰۰ تومان
.fans
SALE
۱,۲۰۶,۰۰۰ تومان
.farm
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.fashion
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.film
SALE
۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
.finance
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.financial
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.firm.in
SALE
۱۴۴,۰۰۰ تومان
.fish
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.fishing
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.fit
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.fitness
SALE
۵۷۶,۰۰۰ تومان
.flights
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.florist
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.flowers
SALE
۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان
.football
SALE
۳۴۲,۰۰۰ تومان
.forsale
SALE
۵۵۸,۰۰۰ تومان
.foundation
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.frl
SALE
۹۷۲,۰۰۰ تومان
.fun
SALE
۲۱۶,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰ تومان
.fund
SALE
۹۰۰,۰۰۰ تومان
.furniture
SALE
۹۱۸,۰۰۰ تومان
.futbol
SALE
۲۵۲,۰۰۰ تومان
.fyi
SALE
۳۴۲,۰۰۰ تومان
.gallery
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.game
SALE
۷,۰۲۰,۰۰۰ تومان
.games
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.garden
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.gen.in
SALE
۱۴۴,۰۰۰ تومان
.gift
SALE
۳۴۲,۰۰۰ تومان
.gifts
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.gives
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.glass
SALE
۷۹۲,۰۰۰ تومان
.global
SALE
۱,۱۳۴,۰۰۰ تومان
.gmbh
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.gold
SALE
۱,۵۱۲,۰۰۰ تومان
.golf
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.gov.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.graphics
SALE
۳۴۲,۰۰۰ تومان
.gratis
SALE
۳۴۲,۰۰۰ تومان
.green
SALE
۱,۱۸۸,۰۰۰ تومان
.gripe
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.group
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.guide
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.guru
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.hamburg
SALE
۱,۱۸۸,۰۰۰ تومان
.haus
SALE
۵۷۶,۰۰۰ تومان
.health
SALE
۱,۱۱۶,۰۰۰ تومان
.healthcare
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.help
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.hiv
SALE
۴,۳۷۴,۰۰۰ تومان
.hockey
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.holdings
SALE
۷۹۲,۰۰۰ تومان
.holiday
SALE
۷۹۲,۰۰۰ تومان
.homes
SALE
۵۹۴,۰۰۰ تومان
.horse
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.hospital
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.host
SALE
۱,۵۱۲,۰۰۰ تومان
.house
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.how
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.id.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.immo
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.immobilien
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.inc
SALE
۳۹,۰۶۰,۰۰۰ تومان
.ind.in
SALE
۱۴۴,۰۰۰ تومان
.industries
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.info
SALE
۲۸۸,۰۰۰ تومان
.ink
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.institute
SALE
۳۴۲,۰۰۰ تومان
.insure
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.international
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.investments
SALE
۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان
.io
SALE
۷۹۲,۰۰۰ ۱,۱۱۶,۰۰۰ تومان
.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.irish
SALE
۳۶۰,۰۰۰ تومان
.ist
SALE
۳۹۶,۰۰۰ تومان
.istanbul
SALE
۵۲۲,۰۰۰ تومان
.jetzt
SALE
۳۴۲,۰۰۰ تومان
.jewelry
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.joburg
SALE
۳۲۴,۰۰۰ تومان
.kaufen
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.kim
SALE
۲۷۰,۰۰۰ تومان
.kitchen
SALE
۷۹۲,۰۰۰ تومان
.kiwi
SALE
۶۱۲,۰۰۰ تومان
.koeln
SALE
۴۱۴,۰۰۰ تومان
.land
SALE
۴۸۶,۰۰۰ تومان
.law
SALE
۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان
.lawyer
SALE
۶۱۲,۰۰۰ تومان
.lease
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.legal
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.lgbt
SALE
۷۳۸,۰۰۰ تومان
.li
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.life
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.lighting
SALE
۳۴۲,۰۰۰ تومان
.limited
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.limo
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.link
SALE
۱۸۰,۰۰۰ تومان
.live
SALE
۳۷۸,۰۰۰ تومان
.llc
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.loan
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.loans
SALE
۱,۴۹۴,۰۰۰ تومان
.lol
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.london
SALE
۸۸۲,۰۰۰ تومان
.love
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.ltd
SALE
۳۴۲,۰۰۰ تومان
.ltda
SALE
۷۲۰,۰۰۰ تومان
.luxury
SALE
۸,۹۱۰,۰۰۰ تومان
.maison
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.management
SALE
۳۴۲,۰۰۰ تومان
.market
SALE
۴۸۶,۰۰۰ تومان
.marketing
SALE
۴۸۶,۰۰۰ تومان
.mba
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.me
SALE
۱۹۸,۰۰۰ ۳۰۶,۰۰۰ تومان
.media
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.melbourne
SALE
۱,۲۹۶,۰۰۰ تومان
.memorial
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.men
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.menu
SALE
۶۱۲,۰۰۰ تومان
.miami
SALE
۳۹۶,۰۰۰ تومان
.mobi
SALE
۳۲۴,۰۰۰ تومان
.moda
SALE
۳۷۸,۰۰۰ تومان
.moe
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.money
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.monster
SALE
۱۹۸,۰۰۰ تومان
.mortgage
SALE
۷۳۸,۰۰۰ تومان
.movie
SALE
۴,۵۱۸,۰۰۰ تومان
.nagoya
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.name
SALE
۲۳۴,۰۰۰ تومان
.navy
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.net
SALE
۲۳۴,۰۰۰ تومان
.net.in
SALE
۱۴۴,۰۰۰ تومان
.net.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.network
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.news
SALE
۳۷۸,۰۰۰ تومان
.ngo
SALE
۷۳۸,۰۰۰ تومان
.ninja
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.nrw
SALE
۸۸۲,۰۰۰ تومان
.nyc
SALE
۵۹۴,۰۰۰ تومان
.one
SALE
۱۸۰,۰۰۰ تومان
.online
SALE
۱۲۶,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ تومان
.org
SALE
۲۳۴,۰۰۰ تومان
.org.in
SALE
۱۴۴,۰۰۰ تومان
.org.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.page
SALE
۱۹۸,۰۰۰ تومان
.paris
SALE
۱,۰۹۸,۰۰۰ تومان
.partners
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.parts
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.party
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.pet
SALE
۲۸۸,۰۰۰ تومان
.ph
SALE
۲,۰۱۶,۰۰۰ تومان
.photo
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.photography
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.photos
SALE
۳۶۰,۰۰۰ تومان
.physio
SALE
۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
.pics
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.pictures
SALE
۱۹۸,۰۰۰ تومان
.pink
SALE
۲۸۸,۰۰۰ تومان
.pizza
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.place
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.plumbing
SALE
۷۹۲,۰۰۰ تومان
.plus
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.poker
SALE
۸۲۸,۰۰۰ تومان
.press
SALE
۱,۲۰۶,۰۰۰ تومان
.pro
SALE
۲۷۰,۰۰۰ تومان
.productions
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.promo
SALE
۲۷۰,۰۰۰ تومان
.properties
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.protection
SALE
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
.pub
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.pw
SALE
۱۰۸,۰۰۰ ۴۸۶,۰۰۰ تومان
.quebec
SALE
۷۰۲,۰۰۰ تومان
.racing
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.realestate
SALE
۱,۴۵۸,۰۰۰ تومان
.recipes
SALE
۷۹۲,۰۰۰ تومان
.red
SALE
۲۸۸,۰۰۰ تومان
.rehab
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.reise
SALE
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
.reisen
SALE
۳۴۲,۰۰۰ تومان
.rent
SALE
۱,۱۳۴,۰۰۰ تومان
.rentals
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.repair
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.report
SALE
۳۴۲,۰۰۰ تومان
.republican
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.rest
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.restaurant
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.review
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.reviews
SALE
۳۷۸,۰۰۰ تومان
.rip
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.rocks
SALE
۲۵۲,۰۰۰ تومان
.rodeo
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.ru
SALE
۳۹۶,۰۰۰ تومان
.ruhr
SALE
۹۰۰,۰۰۰ تومان
.run
SALE
۳۴۲,۰۰۰ تومان
.sale
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.salon
SALE
۷۹۲,۰۰۰ تومان
.sarl
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.sch.ir
SALE
۵,۹۰۰ تومان
.school
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.schule
SALE
۳۷۸,۰۰۰ تومان
.science
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.scot
SALE
۹۳۶,۰۰۰ تومان
.se
SALE
۴۵۰,۰۰۰ تومان
.security
SALE
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
.services
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.sh
SALE
۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان
.shiksha
SALE
۲۵۲,۰۰۰ تومان
.shoes
SALE
۷۹۲,۰۰۰ تومان
.shop
SALE
۲۸۸,۰۰۰ ۵۵۸,۰۰۰ تومان
.shopping
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.show
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.singles
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.site
SALE
۱۹۸,۰۰۰ ۴۶۸,۰۰۰ تومان
.ski
SALE
۷۰۲,۰۰۰ تومان
.soccer
SALE
۳۴۲,۰۰۰ تومان
.social
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.software
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.solar
SALE
۷۹۲,۰۰۰ تومان
.solutions
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.soy
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.space
SALE
۱۲۶,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰ تومان
.srl
SALE
۷۹۲,۰۰۰ تومان
.st
SALE
۷۰۲,۰۰۰ تومان
.store
SALE
۲۸۸,۰۰۰ ۹۱۸,۰۰۰ تومان
.stream
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.studio
SALE
۳۷۸,۰۰۰ تومان
.study
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.style
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.sucks
SALE
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
.supplies
SALE
۳۴۲,۰۰۰ تومان
.supply
SALE
۳۴۲,۰۰۰ تومان
.support
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.surf
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.surgery
SALE
۹۰۰,۰۰۰ تومان
.sydney
SALE
۱,۲۹۶,۰۰۰ تومان
.systems
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.tattoo
SALE
۷۵۶,۰۰۰ تومان
.tax
SALE
۹۰۰,۰۰۰ تومان
.taxi
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.team
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.tech
SALE
۳۴۲,۰۰۰ ۸۲۸,۰۰۰ تومان
.technology
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.tel
SALE
۲۵۲,۰۰۰ تومان
.tennis
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.theater
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.theatre
SALE
۱۱,۲۱۴,۰۰۰ تومان
.tienda
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.tips
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.tires
SALE
۱,۵۱۲,۰۰۰ تومان
.tirol
SALE
۷۲۰,۰۰۰ تومان
.tk
SALE
۵۷۶,۰۰۰ تومان
.to
SALE
۹۵۴,۰۰۰ تومان
.today
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.tokyo
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.tools
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.top
SALE
۱۶۲,۰۰۰ تومان
.tours
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.town
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.toys
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.trade
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.training
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.travel
SALE
۱,۹۲۶,۰۰۰ تومان
.tube
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.tv
SALE
۶۳۰,۰۰۰ تومان
.university
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.uno
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.vacations
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.vegas
SALE
۱,۱۸۸,۰۰۰ تومان
.ventures
SALE
۷۹۲,۰۰۰ تومان
.vet
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.viajes
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.video
SALE
۳۷۸,۰۰۰ تومان
.villas
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.vin
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.vip
SALE
۲۸۸,۰۰۰ تومان
.vision
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.vlaanderen
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.vodka
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.vote
SALE
۱,۲۰۶,۰۰۰ تومان
.voto
SALE
۱,۲۰۶,۰۰۰ تومان
.voyage
SALE
۷۹۲,۰۰۰ تومان
.wales
SALE
۳۹۶,۰۰۰ تومان
.watch
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.webcam
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.website
SALE
۱۶۲,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰ تومان
.wedding
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.wien
SALE
۸۸۲,۰۰۰ تومان
.wiki
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.win
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.wine
SALE
۸۱۰,۰۰۰ تومان
.work
SALE
۱۶۲,۰۰۰ تومان
.works
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.world
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.ws
SALE
۴۵۰,۰۰۰ تومان
.wtf
SALE
۴۶۸,۰۰۰ تومان
.xyz
SALE
۱۹۸,۰۰۰ تومان
.yoga
SALE
۵۰۴,۰۰۰ تومان
.yokohama
SALE
۳۰۶,۰۰۰ تومان
.zone
SALE
۴۸۶,۰۰۰ تومان

چرا ثبت دامنه اهمیت دارد؟

چرا برای ورود به دنیای وب باید دامنه ای داشته باشید؟ شاید تعاریفی که تا به امروز برای دامنه شنیده اید مساله را برایتان پیچیده کرده باشد. بگذارید مساله را با مثال ساده ای واضح‎تر کنیم: فرض کنید که گوشی موبایلی خریداری کرده اید، آیا بدون سیم کارت و شماره کسی می‌تواند با گوشی موبایل شما تماس بگیرد؟ دامنه همان کاری را برای وب سایت انجام می‌دهد که سیم کارت و شماره آن برای گوشی موبایل شما. همان‎گونه که شماره تلفن همراه شما به دیگران امکان می‌دهد که با شما تماس بگیرند، دامنه نیز به مشتریان شما امکان می‌دهد که مستقیما وب سایت شما را از بین میلیون ها وب سایتی که در شبکه اینترنت و فضای مجازی در دنیا وجود دارد پیدا کرده و آن را مشاهده کنند. 

بنابراین وب سایت بدون دامنه معنای چندانی ندارد و شما برای نمایش و معرفی محصولات و خدمات خود باید دامنه ای مناسب انتخاب کرده و آن را به نام خود ثبت یا اصطلاحا register  کنید. توجه داشته باشید که ثبت دامنه اولین گام است. پس از آن، گام های بعدی تهیه هاست و طراحی سایت هستند.

شرکت رادکام نماینده رسمی شرکت های معتبر ثبت دامنه اینترنتی (Registrar) است. واحد هاستینگ این شرکت با بهره گیری از نزدیک به دو دهه تجربه در زمینه ثبت دامنه، همه تلاش خود را در جهت حفاظت از هویت اینترنتی مشتریان و عرضه خدمات ثبت دامنه با کیفیت به آنها معطوف کرده‌است. ما بسته به نام دامنه و پسوند مورد درخواست و شرایطی که درنظردارید، ثبت دامنه را از طریق شرکت ثبت‌کننده (Registrar) معتبر انجام‌ می‌دهیم.

بنابراین به یاد داشته باشید ثبت دامنه که به آن اصطلاحا Domain Registration می‌گویند، روال سختی نیست و تنها کافی است که تصمیم بگیرید تا نامی برای خود در اینترنت خریداری  کنید. با استفاده از سرویس خرید آنلاین شرکت رادکام تنها چند دقیقه با خرید دامنه مورد نظر خود فاصله دارید: از طریق جستجوی دامنه  ارائه شده در همین صفحه و یا مراجعه به بخش خرید دامنه  دامنه مورد نظر خود را جستجو کنید و درخواست خود را تایید کنید. موارد دیگر به صورت خودکار انجام خواهند شد و ثبت دامنه شما به صورت آنی و فوری انجام و تحویل خواهد شد.

در مسیر ثبت دامنه شما ممکن است که درباره registry یا registrar به اطلاعات بیشتری احتیاج داشته باشد، تمامی این موارد از طریق تیکت و پیامک به شما اطلاع داده می‌شود و شما به راحتی می‌توانید از طریق پیگیری تیکت های ارسالی از سوی واحد هاستینگ رادکام وضعیت ثبت دامنه خود را بررسی نمایید. 

 

پسوندهای جدید ثبت دامنه

آیا دامنه مورد نظر شما پیش از این توسط دیگران ثبت شده است؟ این مساله شاید تا چند سال قبل اهمیت داشت، اما این روزها دامنه های بسیار متنوعی برای ثبت در دسترس هستند. کافی است، برحسب زمینه فعالیت یا برند خود ، یک دامنه را انتخاب نمایید. اگر بخواهیم دامنه های جدید را برحسب زمینه فعالیت آنها در گروه های مشخص قرار دهیم، بخشی از گروهها به صورت زیر خواهد بود. اگر برای زمینه فعالیت شما ثبت دامنه جدید آمده است، کافیست به فرم خرید دامنه مراجعه کرده و دامنه مورد نظر خود را ثبت کنید. 

 • کسب و کار ( co , .company , .shop. , .store. , ...)
 • تجارت (ads. , .auction , .trade. ,...)
 • صنایع غذایی (cafe , .coffee, .food, ....)
 • بهداشت و سلامت (doctor , .dentist. ,... )
 • رسانه و هنر  (film , .audio. , ...)
 • صنعت (car , .build , .auto. ,...)
 • حرفه و شغل (lawyer , .engineer , .florist. , ...)
 • آموزشی، پژوهشی ( academy , .courses , .phd. ,...)
 • بهداشت و سلامت (clinic ,.diet , .health , .dental. ,...)
 • منطقه ای و شهری (earth , .city. , ...)
 • املاک و مستغلات ( property , builders. , .rent. ,...)
 • ورزشی ( club , .couch , .team. , ... )
 •  تکنولوژی و فن‎آوری (click , .chat , .cloud, .app. ,...)

و صدها ثبت دامنه دیگری که می توانید از طریق فرم خرید دامنه انتخاب کنید و خریداری کرده و به نام خود ثبت نمایید.

سرویس های مربوط به دامنه

سرویس های زیر برای دامنه ها قابل ارائه است. البته ممکن است برخی از این سرویس ها برای تنها یک دامنه خاص ارائه گردند. بنابراین همواره می‌توانید از طریق ارسال تیکت به واحد هاستینگ رادکام، امکان سرویس دهی برای دامنه مورد نظر خود را جویا شوید:

سرویسهای زیر برای همه سفارش های ثبت دامنه به مشتریان ارائه می گردد :

 • ارائه مالکیت 100درصد دامنه به کاربر 
 • ارسال تیکت و پیامک جهت سهولت در خرید، ثبت، تمدید و رفع مشکل سرویس ثبت دامنه
 • امکان ثبت و تمدید دامنه به صورت آنلاین و تحویل فوری
 • ارسال ایمیل تمدید 30 و 60 و 5 روز پیش از پایان مهلت انقضای ثبت دامنه
 • ایجاد سفارش تمدید و اطلاع رسانی 10 روز پیش از پایان سفارش ثبت دامنه
 • امکان دریافت Authorization code توسط مالک دامنه از طریق کنترل پنل دامنه
 • امکان lock و unlock کردن دامنه توسط مالک دامنه
 • امکان تغییر اطلاعات WHOIS از طریق کنترل پنل دامنه

اطلاعاتی که بهتر است بدانید...

پیش از اینکه اقدام به خرید دامنه نمایید، باید اطلاعات پایه ای در مورد دامنه ، پسوند آن ، نحوه انتخاب نام دامنه ، امکانات کنترل پنل دامنه و میزان مالکیت خود بر دامنه به دست آورید. راهنماهای زیر به شما کمک می کنند که اطلاعات مناسبی در اختیار داشته باشید تا با اطمینان و آرامش بیشتری دامنه خود را خریداری و ثبت نمایید.

درباره ایرنیک (IRNIC)

irnic logo

پسوند ir پسوند ثبت دامنه اینترنتی ایران است و اگر بخواهید دامنه ای تحت این پسوند ثبت یا تمدید نمایید این کار در نهایت از طریق ایرنیک، مرکز ثبت دامنه کشوری ایران انجام خواهد شد. ایرنیک، مرکز ثبت دامنه‌ مرتبه اول کشوری دات آی آر (‎.ir) و دات ایران (.ایران) متولی ثبت، تمدید، انتقال، حذف و انجام همه کارهای فنی، اداری، مالی و حقوقی مرتبط با دامنه‌ سطح بالای کد کشوری ‎ir، و دامنه‌ مرتبه دوم آن شامل ‎ac.ir، co.ir، ‎gov.ir، id.ir، ‎net.ir، ‎org.ir، ‎sch.ir و دامنه سطح بالای کد کشوری بین‌المللی شده .ایران می‌باشد.

پسوند ir با‌توجه به ماهیت ایرانی آن، برای وب سایت هایی که می‌خواهند بر ماهیت ایرانی خود تأکید کنند یا فعالیت آنها در محدوده کشور ایران است، انتخاب بسیار خوبی است؛ و با توجه به محبوبیت ثبت دامنه ir در ایران برای برند ها و کسب و کار های فعال در ایران به نوعی یک الزام محسوب می شود. شرکت رادکام نماینده رسمی ایرنیک در ثبت دامنه ir است و کلیه فرایند ثبت، تمدید و مدیریت دامنه ir را به نمایندگی از ایرنیک انجام می‌دهد.

شرکت Tucows کانادا

Tucows Logo

شرکت توکاوز (Tucows) اولین توصیه رادکام برای ثبت دامنه می‌باشد. این شرکت که از سال 1993 فعالیت دارد، دومین شرکت ثبت‎ دامنه در سطح جهان است و از جمله پیشگامان ثبت ‎دامنه در اینترنت محسوب می‌شود. برند های مطرح ثبت دامنه و هاستینگ OpenSRS, Enom, EPAG, Ascio متعلق به شرکت توکاوز هستند که همگی خدمات با کیفیت، امن و گسترده ای به مشتریان ثبت دامنه و هاستینگ ارائه ‌می‌کنند. این شرکت ماهیت کانادایی دارد و کانادایی بودن آن از محاسن دیگر این شرکت است. چرا که با‌توجه‌به مشکلاتی که بین ایران و آمریکا وجود‌ دارد، ثبت دامنه از طریق شرکت آمریکایی و بنا کردن کسب‌و‌کار بر روی این نام دامنه فعلا، چندان کار عاقلانه‌ای نیست.

کاربرانی که از کنترل پنل دامنه ارائه شده از سوی این شرکت استفاده می‌کنند از مالکیت دامنه خود اطمینان دارند و می‌توانند به تمامی امکانات متعلق به یک دامنه دسترسی داشته باشند، بدون اینکه نیاز به اخذ مجوز از شرکت کارگزار خود داشته باشند. رادکام نماینده رسمی ثبت دامنه از طریق شرکت توکاوز می‌باشد.