مطلب، مقاله فنی و اطلاع رسانی فعالیت واحد هاستینگ و ثبت دامنه شرکت رادکام

تولید فایل CSR از طریق IIS دارای محدودیت هایی است و امکان تنظیم فیلدهای مختلف را نمی دهد. به طور نمونه فیلد SAN و یا درج حالت های خاص در هنگام تنظیم فایل CSR از آن طریق میسر نیست. به منظور رفع این مشکل می توان برای تولید فایل CSR از طریق کنسول ویندوز سرور اقدام نمود.


به منظور نصب و فعال سازی نرم افزار Smartermail  در کنترل پنل پلسک ابتدا بایستی نرم افزار Mail Enable بر روی سرور به طور کامل حذف و غیر فعال گردد. پس از حذف Mail Enable و نصب نرم افزار اسمارتر میل در کنترل پنل پلسک با مشکل مواجه می شویم.

استخراج Privatekey از طریق سرور ویندوزیاستخراج کلید خصوصی یا Private Key صرفا بر روی سروری که فایل CSR بر روی آن تولید شده امکان پذیر است و این مورد به ما کمک می کند که پس از صدور گواهی SSL در صورت از دست دادن فایل Private Key بر روی همان سرور، فایل مذکور را بازیابی نماییم و دیگر نیازی به صدور مجدد گواهی و طی نمودن روند آن نداشته باشیم