روزنوشت مسائل فنی و غیره...

تفاوت پروانه های GPL و BSD

پروانه GPL یا Generic Public Licence ، پروانه ایست که بر اساس آن شما می توانید نرم افزار را کپی کنید و مورد استفاده قرار دهید و یا حتی بهره برداری تجاری از آن نمایید بدون آنکه حتی یک ریال به پدیدآورنده نرم فزار بدهید، در واقع شما آزادید که هر کاری بکنید و متن برنامه نرم افزار را نیز در اختیار دارید، اما تنها یک محدودیت وجود دارد و آن اینست که اگر شما تغییری در نرم افزار ایجاد کردید و یا آن را توسعه دادید و بخشهایی به آن اضافه کردید، موظفید طبق این پروانه همه متن برنامه ها و تغییرات خود را نیز منتشر کنید و حق پنهان کردن کارهای خود را ندارید. در واقع به شما اجازه داده شده که نرم افزار و متن برنامه های آن را داشته باشید و از آن استفاده کنید با این شرط که شما هم این آزادی را از بقیه سلب نکنید و این تنها محدودیت موجود در پروانه GPL  است.
در پروانه BSD حتی تنها محدودیت GPL  هم وجود ندارد به این معنی که متن برنامه ،  کارهای خود را نیز می توانید منتشر نکنید! در اینجا آزادی به معنای مطلق وجود دارد، شما می توانید هرکاری بکنید و هیچ شرطی هم ندارد. حتی کارهایی که با این پروانه منتشر شده اند را می توانید به نام خودتان دوباره منتشرکنید و کسی هم شما را ملامت نخواهد کرد. البته این نوع آزادی به نوعی مانعی هم در استفبال از استفاده از این پروانه هست و در پروژه های بزرگ معمولا کسی با این پروانه کارش را منتشر نمی کند.
به هر حال  در هر دو پروانه پولی نصیب پدیدآورنده نمی شود ولی اگر کسی نرم افزار خود را با پروانه GPL منتشرکند می تواند شاهد رشد کاری که شروع کرده باشد(البته در بهترین حالت!).

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید