روزنوشت مسائل فنی و غیره...
شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که هرزنامه ای دریافت کرده باشید که از آدرس نام دامنه شما ارسال شده باشد و از خودتان پرسیده باشید "ای بابا کی اینو فرستاده؟ چطور میتونم جلوشو بگیرم"
نبود SPF Record در دامنه ، به ارسال کنندگان هرزنامه ها اجازه میدهد تا هرزنامه هایی با آدرس شما ارسال کنند، که بسیار برای خدمات شما مضر است، چرا که باعث بدنامی نام دامنه شما می شود و حتی ممکن است در صورت شکایت از شما، هزینه مالی هم داشته باشد.
وجود یک چنین رکوردی که به صورت رکورد TXT در Zone فایل ها وارد می شود در جلوگیری از ارسال هرزنامه ها بسیار موثر است.
درواقع این سازوکار به شما اجازه می دهد که ماشینهایی که حق ارسال نامه الکترونیکی دارند را مشخص کنید، این امر جعلی بودن نامه هایی که بوسیله ماشینهای دیگر ارسال می شوند را به راحتی مشخص می کند.
SPF مخفف عبارت Sender Policy Framework  می باشد.
برای اطلاعات بیشتر در این مورد به وب سایت زیر مراجعه کنید:
http://spf.pobox.com/

We got a series problem with our SQL Server(which is in a seperate windows 2003 server in our subnet) after  installing Windows Service 2.0

مستمع   چون  تشنه  و  جوینده  شد                 واعظ ار مرده بود گویند شد
جذب سمع است ار کسی را خوش لبی است         گرمی و جد معلم از صبی است
 
حکایت اجرای پروژه های ما برای مشتری های بی انگیزه همین حکایت شعر بالاست.
توصیه می کنم کسانی که مدعی شخصی سازی در پورتال ها هستند قبل از هر چیز یه سری به http://my.msn.com بزنند. واقعا کارشان درست است.

چند وقت پیش در یک مقاله به این پاره متن برخورد کردم که به نظرم جالب آمد:

If you are an avid Internet junkie like me, you probably tend to frequent blogs, forums, resource sites, MSDN, etc. The Internet is becoming less information-centric and more community oriented, where participation, sharing, and involvement are key.