روزنوشت مسائل فنی و غیره...

انگیزه و مشتریهای ما

مستمع   چون  تشنه  و  جوینده  شد                 واعظ ار مرده بود گویند شد
جذب سمع است ار کسی را خوش لبی است         گرمی و جد معلم از صبی است
 
حکایت اجرای پروژه های ما برای مشتری های بی انگیزه همین حکایت شعر بالاست.

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید