روزنوشت مسائل فنی و غیره...

یک جمله جالب در مورد تغییر فضای اطلاعاتی در اینترنت

چند وقت پیش در یک مقاله به این پاره متن برخورد کردم که به نظرم جالب آمد:

If you are an avid Internet junkie like me, you probably tend to frequent blogs, forums, resource sites, MSDN, etc. The Internet is becoming less information-centric and more community oriented, where participation, sharing, and involvement are key.

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید