مقالات فنی و مطالب مربوط به سئو (SEO) و بهینه سازی وب سایت برای موتور جستجو (Search Engine Optimization)

آشنایی با سمراش - بخش هفتم (Semrush)

سمراش بخش هفتم

در بخش هفتم از مقاله سمراش به بررسی نام شما در سایت های متفاوت به عنوان برند و بک لینک ها می پردازیم.

 

بخش Brand Monitoring در Project:

brand monitoring در سمراش

 

در این بخش نام شما را به عنوان برند در نظر گرفته و در هر سایتی درج شده باشد، نمایش می دهد.

 

تب Overview در Brand Monitoring:

تب Overview در برند مانیتورینگ

 

در این تب دید کلی نسبت به درج عنوان سایت شما با وضیعت های متفاوت از جمله به کاربردن نام با اثر منفی یا مثبت و یا خنثی در سایت های متفاوت می باشد.

در قسمت Estimated Reach میزان تخمین زده شده افرادی که دامین شما را از طریق این اشاره در سایت های دیگر مشاهده نموده اند را نشان می دهد.

Top Domains برترین دامنه ها را نمایش می دهد.

در قسمتهای پایین Domain Traffic میزان ترافیک دامنه های ذکر شده که نام شما را در سایتشان نمایش داده اند (لیست دامنه ها در تب بعد) را نمایش می دهد، و Authority Score  امتیاز  اعتبار هر دامنه را نمایش می دهد.

 

تب Mentions:

تب Mentions

 

در این تب اطلاعات کاملی از سایت های ذکر شده را نمایش می دهد.

اطلاعاتی مانند دامنه سایت، ترافیک سایت، امتیاز اعتبار، متنی و صفحه ای که در آن نام سایت شما ذکر شده است.

 

تب Statistics:

تب Statistics

در این تب نمودار روند حجم اشاره(Trend Volume Mentions) به نام سایت شما را در بازه های زمانی نمایش می دهد.

و در قسمت پایین لیست دامنه های با اطلاعات مانند:

Proportion: نسبت درصدی استفاده از نام، در دامنه های مختلف را نمایش می دهد.

Mentions: تعداد اشاره نام در این دامنه.

Estimated Reach: میزان تخمین زده شده، مشاهده سایت شما از طریق این دامنه را نمایش می دهد.

Domain Traffic: این ستون میزان ترافیک دامنه را نمایش می دهد.

 

تب Resources:

تب Resources

در این تب لیستی از  دامنه های منبع را نمایش می دهد. که در صورت غلط بودن، می توان آنها را از گزارش حذف نمود.

 

 

بخش Backlink Audit در Project:

بخش Backlink Audit در Project

در این بخش به بررسی بک لینک ها می پردازیم.

 

تب Overview در بخش Backlink Audit: 

تب Overview در بخش Backlinks Auditدر این تب دید کلی از بخش ها متفاوت Backlink Audit را به اختصار نمایش می دهد.

Referring Domain: دامنه هایی که در آن به سایت شما لینک داده اند.

Domain By Toxic Score: درصد تاثیرات مخرب در  دامنه هایی که لینک به سایت شما داده اند.

Anchore Types: نوع متن های لینک داده شده با سایت شما.

Top Anchors: برترین متن لینک ها.

Link Attributes: ویژگی های لینک های استفاده شده.

 

تب Audit:

تب Audit

در این تب سایت هایی که بک لینک داده اند را نمایش می دهد.

در ستون های مختلف :

AnchoreText: عنوان و نوع  لینک های داده شده.

Toxic Score: امتیاز سمی و یا مخرب بودن بک لینک.

Actions: در این ستون در صورت درست نبودن گزارش می توان مورد را حذف نمود.

 

تب Remove:

تب removeدر صورت حذف کردن هر کدام از لینک ها در تب قبل ستون Actions، حذف شده ها را در این تب نمایش می دهد.

 

تب Disavow:

تب Disavow در صورت رد کردن هر لینک در تب Audit ستون Action، رد کرده ها در این تب نمایش داده می شوند.

 

تب Lost & Found: 

تب Lost & Found

این تب بخش های متفاوتی دارد که در ادامه توضیح می دهیم.

Referring Domains: تعداد دامنه هایی که به سایت شما اشاره نموده اند.

Analyzed Backlinks: تعداد لینک های گزارش شده را نمایش می دهد.

New & Lost Domains: این نمودار میزان دامنه هایی که اضافه و یا حذف شده اند را نمایش می دهد.

در ستون های جدول پایین:

Page Title | Source URL | Target URL: نام و آدرس url سایت های که بک لینک به سایت شما داده اند را نمایش می دهد.

Anchor Text: متن لینک ها در آن سایت.

First Seen: اولین بازدید از این لینک.

Toxic Score: امتیاز مخرب بودن لینک.

Actions: عملیات که برای هر لینک می توان انجام داد. مانند  Delete و Keep

که هر کدام از این عملیات تقسیم بندی می شوند به:

  1. Delete: رد کردن (To Disavow)و یا حذف کردن( To Remove)
  2. Keep: اضافه کردن به لیست سفید(To Whitelist) که این عمل به معنی تایید آن لینک می باشد.

پست های مرتبط

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید