تجربیات شخصی در باب برنامه نویسی موبایل

یکی از مسایل مهمی که قبل از اینکه اپلیکیشن خود را Deploy کنید باید به آنها حتما فکر کنید، این است که حداقل ورژن اندرویدی که پشتیبانی خواهید کرد، کدام نسخه و ورژن است.

یکی از مسایلی که ارتباط بسیار مستقیمی با این مساله دارد، فراوانی نسخه هایی است که در حال حاضر در اختیار کاربران موبایل می باشد.