خبرگزاری ها و سایتهای خبری طراحی پورتال خدمات مهندسی و صنایع برق ایران (صبا)
موبایل
دسکتاپ
اَمرداد ۱۳۹۱
۱۰۵۲
۳.۴
Loading
صنایع آب، برق و نیروگاهی
مشخصه های فنی
فناوری SAMPA, dotNET, SQL Server
۱۰۵۲
اَمرداد ۱۳۹۱
طراحی پورتال خدمات مهندسی و صنایع برق ایران (صبا)
موبایل
دسکتاپ