شرکت ها و موسسات طراحی سایت دکتر علی طلوعی
موبایل
دسکتاپ
بهمن ۱۳۹۱
۹۸۰
۳.۷۵
Loading
افراد و شخصیت ها مراکز فرهنگی و هنری
مشخصه های فنی
فناوری SAMPA, dotNET, SQL Server, Html
طراحی سایت آژانس عکس و فیلم تهران
موبایل
دسکتاپ
طراحی سایت تک لنز
موبایل
دسکتاپ
۱۸۱۶
اَمرداد ۱۳۹۸
طراحی سایت بنیاد فرهنگی بین المللی مادر
موبایل
دسکتاپ
طراحی سایت انتشارات سروش
موبایل
دسکتاپ
طراحی سایت بنیاد نهج البلاغه (کتاب سال)
موبایل
دسکتاپ
طراحی سایت پرتونگاران کوشا دکتر وهاب آقایی
موبایل
دسکتاپ
۱۸۳۱
فروردین ۱۳۹۵
طراحی سایت بانک اطلاعات تخصصی و مهارتی سازمان بازنشستگی
موبایل
دسکتاپ
طراحی سایت مجتمع چاپ و لیتوگرافی نگارستان طرح و نقش
موبایل
دسکتاپ
طراحی سایت پایگاه خبری جامعه اصناف سینمای ایران
موبایل
دسکتاپ