ماژول وبلاگ

Blog

ماژول وبلاگ

این ماژول امکان ایجاد وبلاگهای مستقل بر روی دامنه پورتال به تعداد نامحدود و با درنظرگرفتن تمام امکانات موجود در یک وبلاگ را فراهم می نماید، یعنی شما می توانید بوسیله این ماژول برای مدیران یا کارکنان سازمان یا مجموعه خود بر روی دامنه اصلی پورتال و بصورت کاملاً مستقل وبلاگ ایجاد نمایید.

امکانات ماژول وبلاگ

  • ایجاد وبلاگهای مستقل بر روی دامنه پورتال به تعداد نامحدود و با درنظرگرفتن تمام امکانات موجود در یک وبلاگ
  • ارسال پیام به زبان های فارسی و انگلیسی
  • بایگانی بصورت میلادی و شمسی
  • دریافت نظرات ارسالی
  • دسته بندی موضوعی نظرات ارسالی
  • مدیریت پیوندهای وبلاگ
  • مشاهده آمار بازدیدکنندگان برای هر پیام