ماژول جداول پویا

Table

ماژول جداول پویا

از طریق این ماژول می توان اطلاعات را در جداول متعدد به صورت دسته بندی شده وارد نمود، یعنی می توان براحتی سطرها و ستون ها جداول را تعریف کرده و سپس اطلاعات مربوطه را در جداول وارد نمود، همچنین امکان انجام محاسبات نیز برای سطرها و ستون ها فراهم می باشد.

از دیگر امکانات موجود در این ماژول،امکان گزارشگیری و همچنین امکان گرفتن خروجی اکسل (EXCEL) می باشد.

امکانات ماژول جداول پویا

  • ورود اطلاعات در جداول متعدد
  • ایجاد سطرها و ستون های جداول
  • عملیات محاسباتی برای سطرها و ستون ها
  • گزارشگیری
  • دریافت خروجی EXCEL
  • قابلیت تعیین سطوح دسترسی متفاوت برای کاربران
  • امکان جستجوی جداول در داخل ماژول