ماژول پیوندها

link

ماژول پیوندها

امروزه در هر سایتی معمولا بخشی با نام سایتهای مرتبط، لینکهای مرتبط، پیوندها، سایتهای دیگر و امثال این دیده می شوند. این بخش از سایت معمولا لینک به سایتهای همکار و یا سایتهایی که با موضوع سایت ما ارتباط موضوعی دارند را نگهداری می کند.

ماژول پیوندها به شما اجازه می دهد تا به راحتی لینک به سایر سایتهای مدنظر خود را ثبت کنید. علاوه بر این امکان دسته بندی لینکهای وارد شده نیز در این ماژول وجود دارد.

امکانات ماژول پیوندها

  • نگهداری لینک وب سایتهای دیگر به همراه تصویر و توضیحات مربوط به آن ها
  • دسته بندی موضوعی وب سایتها
  • امکان جستجوی اختصاصی داخل ماژول