ماژول کتابخانه

Library

ماژول کتابخانه

این ماژول امکان معرفی کتاب ها را در پورتال فراهم می سازد ، یعنی از طریق آن می توان کتاب ها را بصورت دسته بندی شده ، به همراه شناسنامه در پورتال ارائه نمود.
امکان جستجوی اختصاصی از دیگر امکانات موجود در این ماژول می باشد

امکانات ماژول کتابخانه

  • معرفی کتابها به همراه شناسنامه آنها
  • دسته بندی کتابها
  • جستجوگر اختصاصی در داخل ماژول