ماژول پرسش های متداول

Faq

ماژول پرسش های متداول

این ماژول که ساختار بسیار ساده ای دارد در واقع بانک اطلاعاتی پرسشها و پاسخهای متداول پورتال شما است. شما به راحتی قادر خواهید بود تا اطلاعات پرسشهای خود را نگهداری و به روز کنید. به علاوه امکان مرتب سازی آنها در هنگام نمایش نیز وجود دارد.

نگران سایر زبانهای هم در پورتال خود نباشید زیرا از جمله امکانات این ماژول کوچک، چند زبانه بودن آن است.
به همراه این ماژول بخشهای عمومی نمایش پرسشهای متداول در پورتال طراحی و راه اندازی خواهند شد.

امکانات ماژول پرسش های متداول

  • ارائه پرسشهای متداول (تکراری) مخاطبین پورتال به همراه پاسخ آنها
  • امکان دسته بندی موضوعی پرسش ها
  • امکان اولویت بندی پرسش ها
  • امکان جستجوی اختصاصی داخل ماژول بر اساس موضوعات