ماژول پیوندهای موضوعی

برای داشتن بخشی در پورتال برای ارائه آدرس وب سایتها و پورتال ها با موضوعات مختلف و بصورت طبقه بندی شده از این ماژول می‌توان بهره گرفت. تفاوت این ماژول با ماژول پیوندها در اینست که بوسیله آن می‌توان دسته بندی‌های موضوعی به همراه زیر شاخه‌های تو در تو و بصورت نامحدود تولید نمود.

امکانات

  •  نگهداری لینک وب سایتهای دیگر به همراه تصویر و توضیحات مربوط به آن ها 
  •  دسته بندی موضوعی وب سایتها 
  •  طبقه بندی لینکها بصورت زیرشاخه‌های تودرتو و نامحدود 
  •  ایجاد موضوعات مرتبط در هر شاخه 
  •  ایجاد میانبر برای شاخه‌های تکراری 
  •  نمایش تعداد لینک‌های موجود در هر شاخه