ماژول کتابخانه دیجیتال

ماژول رسانه

ماژول کتابخانه دیجیتال

این ماژول امکان ارائه ساختار کامل کتابها را بصورت تصویری و متنی در پورتال فراهم می آورد، یعنی می توان علاوه بر اطلاعات مربوط به شناسنامه کتاب، تمام محتویات صفحات کتاب به همراه فهرست موضوعات را مشابه خود کتاب، بصورت متنی و تصویری در پورتال ارائه داد. معمولاً کتابهای خطی و قدیمی که بصورت متنی قابل ارائه نیستند، بصورت تصویری در دسترس کاربران پورتال قرار داده می شوند.

امکانات ماژول کتابخانه دیجیتال

  • ارائه تمام محتویات صفحات کتابها بصورت متنی و تصویری
  • صفحه بندی و اختصاص شماره برای صفحات
  • ارائه شناسنامه کتابها
  • جستجوی کتابها و صفحات آن ها
  • دسته بندی موضوعی کتابها