ماژول مدیریت شرکت ها

company

ماژول مدیریت شرکت ها

برای معرفی شرکت های زیر مجموعه و یا مرتبط با یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات مربوط به مدیریت شرکت، زمینه فعالیت، اطلاعات تماس به همراه اختصاص آلبوم تصاویر و همچنین اخبار مرتبط از جمله مطالبی است که در بانک اطلاعاتی ذخیره می گردد.
دسته بندی موضوعی شرکت ها بر حسب نوع فعالیت شرکت ها نیز امکانپذیر می باشد.

امکانات ماژول مدیریت شرکت ها

  • دسته بندی موضوعی شرکت ها بر حسب نوع فعالیت
  • امکان معرفی شرکت، مدیریت، زمینه فعالیت، اطلاعات تماس
  • امکان اختصاص آلبوم تصاویر برای هر شرکت
  • امکان نمایش اخبار مرتبط با هر شرکت
  • جستجوی اختصاصی در داخل ماژول و خروجی سایت و پورتال بر حسب دسته بندی موضوعی نوع فعالیت و همچنین کلید واژه مرتبط