ماژول پیامک (sms)

فایلهای مرتبط

پیام کوتاه 14

ماژول پیامک

 

 

کاربرد: از طریق ماژول پیامک میتوان پیام خود را به فارسی و انگلیسی در هر زمان، به مخاطبین خود به صورت انفرادی یا دسته‌ای ارسال نمود. در ماژول پیامک امکان دسته‌بندی پیامک، مدیریت و دسته‌بندی شماره تلفن‌ها، امکان مشاهده تعداد اعتبار باقیمانده و گزارش پیام های رسیده به کارگزار پیامک وجود دارد.

  

  ارسال و دریافت پیامک از طریق اتصال این ماژول به سرورهای شرکت طرف قرارداد با مخابرات ایران صورت می‌گیرد.
 بنابراین ابتدا باید از طریق یکی از شرکت های مرتبط با مخابرات، قراردادی مبنی بر دریافت شماره ارسال پیامک و هزینه‌های مربوط به آن منعقد گردد تا ارتباط بین این ماژول و شماره ارسال پیامک توسط شرکت رادکام برقرار شود.  

 

روش استفاده از ماژول پیامک:

 

میتوان روی شکل مربوط به ماژول پیامک در صفحه نخست سمپا کلیک کرد یا اینکه از منوی سمت راست در سمپا استفاده نمود.

 

پیام کوتاه 1

 

پیامک جدید:

 

از طریق این گزینه میتوان پیامک جدید وارد نمود و با توجه به میزان اعتبار، آن را به افراد مختلف ارسال کرد.

 

پیام کوتاه 6 

bullet A  میزان اعتبار: در این قسمت میزان اعتبار ارسال پیامک مشاهده می‌شود.
bullet B  زبان: در سایتهای چندزبانه، در این قسمت زبان سایت را برای ارسال پیامک انتخاب می‌کنیم.
bullet C  نوع پیام: در این قسمت نوع پیام (پیام های ارسالی یا دریافتی) مشاهده می‌شود.
bullet D  الگوی پیام: در این قسمت الگوی پیامک (text,flash,ems,pdu) را برای ارسال آن انتخاب می‌کنیم.
bullet E  فرستنده: در این قسمت شماره فرستنده ارسال پیامک ثبت می‌شود.
bullet F  عنوان: در این قسمت عنوانی را برای پیامک وارد می‌کنیم.
bullet G  بدنه پیام: در این قسمت متن کامل پیامک را وارد می‌کنیم.
bullet H  اولویت: در این قسمت میتوان اولویت ارسال پیامک را بر اساس عدد مشخص کرد.
bullet I  پیامک فعال است: برای فعال‌کردن پیامک در صورت ارسال، این گزینه را انتخاب می‌کنیم.
bullet J  گروه: اگر از طریق گزینه " فهرست موضوعات" پیام ها را گروه‌بندی کرده باشیم، در این قسمت گروه مربوطه را انتخاب می‌کنیم.
bullet K  ذخیره: از طریق این گزینه پیامک را ذخیره می‌کنیم.

 

پس از ذخیره پیامک، گزینه‌های دیگری در صفحه فعال می‌شود:

 

پیام کوتاه 7حذف:

از طریق این گزینه میتوان پیامک را حذف نمود.

ارسال پیام:

از طریق این گزینه پیامک را به شماره‌های موردنظر ارسال می‌کنیم.

 

پیام کوتاه 9

bullet A افزودن شماره: در این قسمت شماره‌های موردنظر را با انتخاب از گروه‌های زیر برای ارسال پیامک اضافه می‌کنیم: 
  •  گروه دفتر تلفن: در این قسمت شماره‌ها را از گروه‌های تعریف‌شده برای افراد در"ماژول دفتر تلفن و آدرس‌ها" انتخاب می‌کنیم.
  •  فهرست دفتر تلفن: در این قسمت شماره‌ها را از فهرست افراد ثبت شده در" ماژول دفتر تلفن و آدرس‌ها" انتخاب می‌کنیم.
  •  گروه اعضای سایت: در این قسمت شماره‌ها را از گروه‌های تعریف‌شده برای اعضا در "ماژول اعضای سایت" انتخاب می‌کنیم.
  •  نقش اعضای سایت: در این قسمت شماره‌ها را از نقش‌های تعریف‌شده برای اعضا در "ماژول اعضای سایت" انتخاب می‌کنیم.
  •  فهرست اعضای سایت: در این قسمت شماره‌ها را از فهرست اعضا در" ماژول اعضای سایت" انتخاب می‌کنیم.

 

bullet B  شماره ها: در این قسمت شماره‌هایی را که متعلق به گروه‌های فوق نمی‌باشد، بصورت دستی در هر خط وارد می‌کنیم. 
bullet C  اولویت ارسال: در این قسمت اولویت ارسال پیامک را در صف ارسال مشخص می‌کنیم.
bullet D  زمان ارسال: در این قسمت زمان ارسال پیامک را در زمان خاصی مشخص می‌کنیم.
bullet E  ارسال: پس از تعیین شماره‌ها و زمان ارسال آن، از طریق این گزینه پیامک را به شماره‌های موردنظر ارسال می‌کنیم.

 

صف ارسال پیامک:

از طریق این گزینه میتوان پیام هایی که در صف ارسال وجود دارد و هنوز ارسال نشده است را مشاهده و ارسال نمود.

 

پیام کوتاه 8 

bullet A  شامل: در این قسمت پیامک را بر اساس عبارتی از آن در لیست پیام های منتظر ارسال جستجو می‌کنیم.
bullet B  وضعیت: در این قسمت پیامک را بر اساس وضعیت ارسال آن در لیست پیام ها جستجو و مشاهده می‌کنیم.
bullet C  تاریخ افزودن به صف: در این قسمت پیامک را بر اساس زمان افزودن آن به صف در لیست پیام ها جستجو  و مشاهده می‌کنیم.
bullet D  حذف: برای حذف پیام، آن را انتخاب و روی این گزینه کلیک می‌کنیم.
bullet E  حذف همه پیام های منتظر ارسال: برای حذف همه پیام های منتظر ارسال روی این گزینه کلیک می‌کنیم.
bullet F  ارسال: برای ارسال پیام، آن را انتخاب و روی این گزینه کلیک می‌کنیم.
bullet G  خروجی به صورت Excel: از طریق این گزینه میتوان از لیست پیام های منتظر ارسال،گزارشی به صورت فایل Excel تهیه نمود.

 

فهرست پیامک ها :

در این قسمت میتوان فهرست پیام ها را مشاهده، ویرایش، جستجو یا ارسال کرد و پیام جدیدی به لیست اضافه نمود.

 

پیام کوتاه 10

bullet A  نوع پیام: در این قسمت نوع پیام های ارسالی و دریافتی را برای جستجو و مشاهده انتخاب می‌کنیم. 
bullet B  وضعیت: در این قسمت وضعیت پیام (حالت فعال یا غیرفعال) را برای جستجو و مشاهده انتخاب می‌کنیم.
bullet C  زبان: در سایت‌های چندزبانه، در این قسمت زبان سایت را برای جستجو و مشاهده پیام ها انتخاب می‌کنیم.
bullet D  موضوع: در این قسمت گروه پیام ها را برای جستجو و مشاهده انتخاب می‌کنیم.
bullet E  شامل: در این قسمت پیام ها را بر اساس واردنمودن عبارتی از آن جستجو می‌کنیم.
bullet F  جدید: از طریق این گزینه پیام جدید را به فهرست پیام ها برای ارسال آن، اضافه می‌کنیم.
bullet G  حذف: برای حذف یک پیام، آن را انتخاب و روی این گزینه کلیک می‌کنیم.
bullet H  خروجی به صورت  Excel: از طریق این گزینه میتوان فهرست پیام ها و گروه آنها را در صفحه Excel مشاهده و چاپ کرد.
bullet I  ارسال پیام: از طریق این گزینه پیام را با واردنمودن شماره، ارسال می‌کنیم.
bullet J  صف ارسال پیامک: از طریق این گزینه پیام هایی که در صف ارسال قرار دارند را مشاهده و ارسال می‌کنیم.

 

کد امنیتی جدید:

در این قسمت میتوان کدهای امنیتی برای اعضای سایت تعریف کرد تا در هنگام فراموش‌کردن گذرواژه خود برای ورود به سایت، آن کد امنیتی از طریق پیامک به شماره آنها ارسال شود تا از طریق آن بتوانند گذرواژه خود را دریافت نمایند.

 

پیام کوتاه 3 

اعضای سایت در هنگام فراموش‌ کردن گذرواژه خود با وارد نمودن پست‌ الکترونیکی و ارسال آن، از طریق پیامک کد امنیتی دریافت می‌کنند که آن کد را در کادر زیر وارد می‌کنند تا گذرواژه به پست الکترونیک آنها ارسال شود.

 

  پیام کوتاه 5

فهرست کدهای امنیتی:

در این قسمت میتوان فهرست کدهای امنیتی را که به اعضای سایت ارسال شده، مشاهده نمود یا کد جدیدی را ایجاد کرد.

 

پیام کوتاه 4

پیام های داخل صف:

از طریق این گزینه میتوان پیام هایی را که در صف ارسال وجود دارد و هنوز ارسال نشده است را مشاهده و ارسال نمود.

 

پیام کوتاه 11

 

 

bullet A  شامل: در این قسمت پیامک را بر اساس عبارتی از آن در لیست پیام های منتظر ارسال جستجو می‌کنیم. 
bullet B  وضعیت: در این قسمت پیامک را بر اساس وضعیت ارسال آن در لیست پیام ها جستجو و مشاهده می‌کنیم.
bullet C  تاریخ افزودن به صف: در این قسمت پیامک را بر اساس زمان افزودن آن به صف در لیست پیام ها جستجو و مشاهده می‌کنیم.
bullet D  حذف: برای حذف پیام، آن را انتخاب و روی این گزینه کلیک می‌کنیم.
bullet E حذف همه پیام های منتظر ارسال: برای حذف همه پیام های منتظر ارسال روی این گزینه کلیک می‌کنیم. 
bullet F  ارسال: برای ارسال پیام، آن را انتخاب و روی این گزینه کلیک می‌کنیم.
bullet G  خروجی به صورت Excel: از طریق این گزینه میتوان از لیست پیام های منتظر ارسال،گزارشی به صورت فایل Excel تهیه نمود.

 

فهرست موضوعات:

اگر بخواهیم پیام ها را برای ارسال به کاربران از هم تفکیک کنیم، در این بخش باید انواع گروهها را تعریف نماییم. با کلیک بر روی گزینه فهرست موضوعات، کادری به عنوان موضوعات ظاهر می‌شود.

 

پیام کوتاه 12

 

در این بخش روی گزینه موضوع جدید کلیک می‌کنیم تا کادر زیر باز شود.

 

 پیام کوتاه 13

 

 

در این قسمت، موضوع پدر یا شاخه اصلی مربوط به گروه‌بندی را مشخص کرده و در بخش موضوع، عنوان گروه‌بندی را وارد می‌کنیم و تغییرات را ذخیره می‌نماییم.

 

دفتر تلفن‌ها و آدرس‌ها:

در این قسمت مشخصات اشخاص را اضافه می‌کنیم تا از طریق شماره تلفن آنها بتوانیم پیامک ارسال نماییم.

 

پیام کوتاه 2

 
bullet A  جدید: از طریق این گزینه آدرس جدید را به فهرست آدرس‌ها اضافه می‌کنیم. 
bullet B  حذف: برای حذف یک آدرس، آن را انتخاب و روی این گزینه کلیک می‌کنیم.
bullet C  خروجی به صورت  Excel: از طریق این گزینه میتوان فهرست آدرس‌ها و اطلاعات آنها را در صفحه Excel مشاهده و چاپ کرد.
bullet D  زبان: در سایتهای چندزبانه برای جستجوی آدرس ها، زبان موردنظر را انتخاب می‌کنیم.
bullet E  گروه: در این قسمت آدرس‌ها را بر اساس گروه‌های تعریف‌شده برای آن جستجو می‌کنیم.
bullet F  نمایش: در این قسمت تعداد نمایش آدرس‌ها را در یک صفحه مشخص می‌کنیم.
bullet G  شامل: در این قسمت آدرس‌ها را بر اساس عبارتی از اطلاعات آن جستجو می‌کنیم.
 

  در بخش فوق شماره تماس اشخاص را در دفتر تلفن‌ها و آدرس‌ها وارد و هنگام ارسال پیامک، آن گروه را انتخاب می‌کنیم.  


آخرین بروزرسانی
۲۰ مهر ۱۳۹۶ 
تعداد کلیک
۵,۲۶۶

فهرست نظرها و ارسال نظر جدید


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.