راهنمای ویدیویی نرم افزار مانا

آموزش ایجاد صفحه در ماژول مدیریت محتوا - CMS
۶,۵۱۷ مرتبه مشاهده شده ۴۰,۳۲۳.۲ کیلوبایت
آموزش ایجاد کادر ایستا / پویا در مدیریت محتوا - CMS
۶,۴۴۲ مرتبه مشاهده شده ۳۸,۲۶۹.۸ کیلوبایت
آموزش ایجاد و انتشار خبر در ماژول اخبار
۳,۸۴۱ مرتبه مشاهده شده ۲۴,۹۴۷.۲ کیلوبایت
آموزش استفاده از سطوح دسترسی در اخبار
۳,۰۵۹ مرتبه مشاهده شده ۱۳,۶۲۲.۶ کیلوبایت
آموزش درج و ویرایش رسانه
۳,۲۶۵ مرتبه مشاهده شده ۸,۶۹۱.۳ کیلوبایت
آموزش حذف رسانه
۳,۲۵۲ مرتبه مشاهده شده ۲,۶۲۶.۵ کیلوبایت
آموزش ارسال دسته ای رسانه
۳,۰۵۳ مرتبه مشاهده شده ۶,۰۱۹.۷ کیلوبایت
آموزش ایجاد مقاله جدید
۳,۰۵۶ مرتبه مشاهده شده ۱۸,۳۷۱.۲ کیلوبایت
آموزش ایجاد محصول جدید - بخش اول
۱۸۱ مرتبه مشاهده شده ۸,۶۲۶.۷ کیلوبایت
آموزش ایجاد محصول جدید - بخش دوم
۱۴۱ مرتبه مشاهده شده ۷,۲۳۸.۴ کیلوبایت