راهنمای ویدیویی نرم افزار مانا

آموزش ایجاد صفحه در ماژول مدیریت محتوا - CMS
۶,۸۹۰ مرتبه مشاهده شده ۴۰,۳۲۳.۲ کیلوبایت
آموزش ایجاد کادر ایستا / پویا در مدیریت محتوا - CMS
۶,۷۷۴ مرتبه مشاهده شده ۳۸,۲۶۹.۸ کیلوبایت
آموزش ایجاد و انتشار خبر در ماژول اخبار
۳,۹۶۳ مرتبه مشاهده شده ۲۴,۹۴۷.۲ کیلوبایت
آموزش استفاده از سطوح دسترسی در اخبار
۳,۱۳۱ مرتبه مشاهده شده ۱۳,۶۲۲.۶ کیلوبایت
آموزش درج و ویرایش رسانه
۳,۳۶۴ مرتبه مشاهده شده ۸,۶۹۱.۳ کیلوبایت
آموزش حذف رسانه
۳,۳۳۲ مرتبه مشاهده شده ۲,۶۲۶.۵ کیلوبایت
آموزش ارسال دسته ای رسانه
۳,۱۳۰ مرتبه مشاهده شده ۶,۰۱۹.۷ کیلوبایت
آموزش ایجاد مقاله جدید
۳,۱۳۰ مرتبه مشاهده شده ۱۸,۳۷۱.۲ کیلوبایت
آموزش ایجاد محصول جدید - بخش اول
۲۸۸ مرتبه مشاهده شده ۸,۶۲۶.۷ کیلوبایت
آموزش ایجاد محصول جدید - بخش دوم
۲۱۴ مرتبه مشاهده شده ۷,۲۳۸.۴ کیلوبایت