دامنه university
دامنه university. مورد نظرتان را وارد کنید.

دامنه ای مخصوص دانشگاه 

حالا دیگر برای یک دانشگاه  به طور خاص امکان   ثبت دامنه university  فراهم شده است، این یک فرصت استثنایی است، چرا که نام دانشگاه را در شبکه جهانی وب ماندگار می کند و یک امکان بسیار ساده و جذاب برای دسترسی دانشجویان به وب سایت دانشگاه فراهم می‌کند.

حضور دانشگاه  با ثبت دامین ac در وب پایدار می‌شود و با خرید دامنه university  یک گام موثر برای اطلاع رسانی و خدمات رسانی بهتر به دانشجویان دانشگاه فراهم سازید.