دامنه school. مورد نظرتان را وارد کنید.

 school. جایگاه جدیدی برای وب سایت مدارس

پسوند دامنه school یک دامنه سطح بالا و به معنی مدرسه می‌باشد و همان‌طور که از نامش پیداست، این پسوند دامنه ایجاد شده تا مرجعی برای تمام مسائل مربوط به یادگیری و آموزش باشد. این دامنه پیرامون آموزش است و دانش‌آموزان، والدین، و فرهنگیان به آسانی می‌توانند مطالب مورد نیاز خود در زمینه آموزش و پرورش را در این دامین جستجو کنند. ثبت دامین school علاوه بر مدارس دولتی و غیر انتفاعی برای مشاغل زیاد دیگری نیز کاربرد دارد؛ برنامه‌ریزان تحصیلی، مراکز مشاوره تحصیلی، انتشارات، اساتید خصوصی و آموزشگاه ها گوشه ای از گروه‌هایی است که از پسوند دامنه school استفاده می‌کنند. خرید دامنه school برای عموم افراد آزاد می‌باشد، که امکان ثبت دامنه برای هر فرد یا گروه، این دامین را به خوبی منعطف و کاربردی کرده است. ثبت دامین school به فرصت مناسبی برای مدیران مدارس تبدیل شده تا یک مرکز اطلاع‌رسانی معتبر در اختیار داشته باشند که بتوانند اخبار و برنامه مدرسه، موفقیت‌ها و رویدادها را به اطلاع دانش‌آموزان و والدین برسانند، همچنین می‌توان این دامنه را به محلی برای برقراری ارتباط بین دانش‌آموزان و معلمان جهت پیشبرد اهداف آموزشی تبدیل کرد و یا جهت ایجاد برنامه‌های مختلف برای اوقات فراغت دانش‌آموزان از این دامین استفاده کرد.