دامنه hospital. مورد نظرتان را وارد کنید.
.hospital

دامنه ای مخصوص بیمارستان

حالا دیگر برای یک بیمارستان به طور خاص امکان   ثبت دامنه hospital  فراهم شده است، این یک فرصت استثنایی است، چرا که نام بیمارستان را در شبکه جهانی وب ماندگار می کند و یک امکان بسیار ساده و جذاب برای مراجعین به سایت بیمارستان فراهم می‌کند.

حضور بیمارستان خود را با ثبت دامین hospital در وب پایدار کنید و با خرید دامنه hospital  یک گام موثر برای اطلاع رسانی و خدمات بهتر به بیماران و مراجعین فراهم سازید.