دامنه college
دامنه college. مورد نظرتان را وارد کنید.

دامنه ای مخصوص کالج ها

دامنه college به طور واضح به مراجعین وب سایت در مورد کار و فعالیت شما در حوزه آموزش به عنوان یک کالج تحصیلی توضیح می دهد. ثبت دامین college به طور گسترده بین کالج ها آموزشگاه ها و دانشکده ها پذیرفته شده است. برای توسعه  برند یک کالج تحصیلی ثبت دامنه college از اهمیت بسیاری برخوردار است و اعتبار و ارزش برند آن آموزشگاه را بالا می برد.

دامنه college امکان انتخاب یک واژه ی کوتاه مرتبط و به یادماندنی را فراهم می کند و با انعکاس آن در URL، در بهبود سئو ی سایت نیز بسیار موثر خواهد بود.