دامنه asia. مورد نظرتان را وارد کنید.

ارتباط با قاره آسیا با دامین asia

دامین  asia یک (TLD (Top-Level Domain است که توسط ICANN برای فعالیت های مرتبط با قاره آسیا عرضه شده است. یک دامنه کشوری بیشتر در مرزهای آن کشور محصور است، در حالیکه دامین asia یک قاره را در بر می‌گیرد.  ثبت دامین asia برای همه اشخاص، شرکت ها و سازمان ها آزاد است. با خرید دامین asia یا میلیون ها کاربر اینترنت این قاره ارتباط داشته باشید.