شرکت های همکار

همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز زاده نشده‌اند.
دامنه تخصص هر مجموعه ای محدوداست اما می‌توان از اتحاد مجموعه‌های متخصص جامعه ای تخصصی ساخت.
محدوده تخصص رادکام در تولید بخش‌های نرم‌افزاری محصولاتی است که در وب عرضه‌می‌کند و برای سایر بخش ها، افتخار همکاری و اتحاد با شرکت‌های حرفه ای دیگر را دارد تا در جامعیت آنچه به مشتریان خود ارائه‌می‌‏دهد، خللی وارد‌نشود. در زیر فهرست این شرکت‌های همکار آمده‌است.

Parallels Co

Parallels Co

SWISS

RACKSPACE CORP

RACKSPACE CORP

U.S.A

TUCOWS INC.

TUCOWS INC.

CANADA

Fanava Group

Fanava Group

IRAN

DATA PROCESSING IRAN(Ex. IBM)

DATA PROCESSING IRAN(Ex. IBM)

IRAN

TEBYAN IDC

TEBYAN IDC

IRAN

IRNIC

IRNIC

IRAN