شیوه نوین تجارت الکترونیک چیست

آواتار محمدرفیع داودی
شیوه نوین تجارت الکترونیک چیست
توسط   محمدرفیع داودی   ۲۵۹۸ روز قبل

شما درمورد تجارت الکترونیک چه میدانید

آواتار سید امیر میرکمالی
توسط   سید امیر میرکمالی   ۲۱۸۴ روز قبل

این تالار مختص نرم افزار سمپا است . برای دریافت پاسخ کامل با همین کلیدواژه ها در google جستجو کنید.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9

آواتار اقای رنجه
توسط   اقای رنجه   ۱۰۴ روز قبل

تجارت رو میشه با توجه به هر موضوع تعریف کرد.نظرات دوستان رو خوندم و بعضیاش واقعا عالی بود